Pracownia metodologiczna | doktorantka
365

mgr Joanna Byszuk

Wykształcenie

 • od X 2017 – językoznawcze studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
 • 2017 – magister, filologia angielska (spec. przekładoznawcza), Uniwersytet Jagielloński
 • 2017 – licencjat, elektroniczne przetwarzanie informacji, Uniwersytet Jagielloński
 • 2015 – licencjat, filologia angielska z językiem niemieckim, Uniwersytet Jagielloński

Publikacje

Artykuły

Franzini, G., Kestemont, M., Rotari, G., Jander, M., Ochab, J. K., Franzini, E., Byszuk, J., Rybicki, J. Attributing Authorship in the Noisy Digitized Correspondence of Jacob and Wilhelm Grimm. Frontiers in Digital Humanities, 5. 2018.

Inne

Byszuk, J. Tracing Showrunners’ Impact. Book of Abstracts AIUCD 2018. 190-192.

Wybór wystąpień

 • 6 VII 2018 r., Qualico International Quantitative Linguistics Conference, poster “Analysis of cross-lingual semantic change in professional discourse with quantitative methods”.
 • 5 VII 2018 r., Qualico International Quantitative Linguistics Conference, referat “Zipf’s law and subsets of lexis” z Maciejem Ederem, Rafałem L. Górskim.
 • 31 I – 2 II 2018 r., 7th AIUCD Conference, referat “Tracing Showrunner’s Impact”, przyznany grant ITC Conference Grant (COST Action Distant Reading COST CA16204).
 • 20-22 IV 2017 r., April Conference Fourteen, referat “The Voices of Doctor Who”.
 • 9-11 V 2017 r., 11. Studenckie Warsztaty Tłumaczeniowe, referat “Jak (po angielsku) pisze polski programista?”

Udział w projektach 

Prowadzone szkolenia

 • "Stylometry with R"– kurs w ramach szkoły letniej Третья Московско-тартуская школа по цифровым гуманитарным исследованиям w Moskwie, 4-7 X 2018.
 • "Stylometry with R: Computer-Assisted Analysis of Literary Texts" – kurs w ramach szkoły letniej Digital Humanities Summer Institute, współprowadzony z dr. Janem Rybickim (Uniwersytet Jagielloński) – Victoria BC (Kanada), 11-15 VI 2018.
 • "Zarządzanie bibliografią na przykładzie Zotero" dla pracowników Instytutu Języka Polskiego PAN, 16.03.2018 w Krakowie, 26.03 w Warszawie, wraz z Magdaleną Król.
 • Wprowadzenie do stylometrii i analizy sieci dla naukowców przebywających na wymianie w Instytucie Języka Polskiego PAN (12.07.2017, 31.07-05.08.2017, 10-11.04.2018).

Działalność organizacyjna

 • Organizacja minikonferencji eLeksykografia: Minikonferencja o integracji zasobów leksykalnych, wraz z Magdaleną Król.
 • Organizacja cyklicznych spotkań Lunch z humanistyką cyfrową, od lipca 2017 r. do chwili obecnej, obsługa strony poświęconej spotkaniom (tłumaczenia), promocja spotkań w mediach społecznościowych.