mgr Joanna Byszuk

Strona zewnętrzna – materiały z prowadzonych warsztatów itp.

Wykształcenie

 • od X 2017 – językoznawcze studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
 • 2017 – magister, filologia angielska (spec. przekładoznawcza), Uniwersytet Jagielloński
 • 2017 – licencjat, elektroniczne przetwarzanie informacji, Uniwersytet Jagielloński
 • 2015 – licencjat, filologia angielska z językiem niemieckim, Uniwersytet Jagielloński

Publikacje

Artykuły

Franzini, G., Kestemont, M., Rotari, G., Jander, M., Ochab, J. K., Franzini, E., Byszuk, J., Rybicki, J. Attributing Authorship in the Noisy Digitized Correspondence of Jacob and Wilhelm Grimm. Frontiers in Digital Humanities, 5. 2018.

Inne

Byszuk, J. Recenzja książki Reading beyond the female: The relationship between perception of author gender and literary quality. Socjolingwistyka, 33. 2019. (online)

Byszuk, J. Tracing Showrunners’ Impact. Book of Abstracts AIUCD 2018. 190-192.

Wybór wystąpień

 • 9-12 VII 2019 r., DH 2019, “Challenging Stylometry: The Authorship of the Baroque Play La Segunda Celestina” referat z Laurą Hernandez Lorenzo (Universidad de Sevilla).
 • 9-12 VII 2019 r., DH 2019, “Feature Selection in Authorship Attribution: Ordering the Wordlist” referat z Maciejem Ederem.
 • 9-12 VII 2019 r., DH 2019, “Identifying Similarities in Text Analysis: Hierarchical Clustering (Linkage) versus Network Clustering (Community Detection)” referat z Jeremim K. Ochabem (Uniwersytet Jagielloński), Steffenem Pielströmem (Universität Würzburg) i Maciejem Ederem.
 • 28 II - 2 III 2019r, 4th CLARe Conference, “Older language learner: a comparative corpus study of FL performance and learning materials”, poster z Karoliną Czopek (Uniwersytet Warszawski).
 • 7-9 XII 2018 r., EADH Conference, referat “Enhanced digital editions: retrieving POS tags from pre-digital word indexes” z Maciejem Ederem i Magdaleną Król. 
 • 7-9 XII 2018 r., EADH Conference, referat “Who is the author? Modeling creative relations in television writing”.
 • 6 VII 2018 r., Qualico International Quantitative Linguistics Conference, poster “Analysis of cross-lingual semantic change in professional discourse with quantitative methods”.
 • 5 VII 2018 r., Qualico International Quantitative Linguistics Conference, referat “Zipf’s law and subsets of lexis” z Maciejem Ederem, Rafałem L. Górskim.
 • 31 I – 2 II 2018 r., 7th AIUCD Conference, referat “Tracing Showrunner’s Impact”, przyznany grant ITC Conference Grant (COST Action Distant Reading COST CA16204).
 • 20-22 IV 2017 r., April Conference Fourteen, referat “The Voices of Doctor Who”.
 • 9-11 V 2017 r., 11. Studenckie Warsztaty Tłumaczeniowe, referat “Jak (po angielsku) pisze polski programista?”

Udział w projektach 

Prowadzone szkolenia

 • "Stylometry with R: Computer-Assisted Analysis of Literary Texts" – kurs w ramach szkoły letniej Digital Humanities Summer Institute, współprowadzony z Maciejem Ederem – Victoria BC (Kanada), 10-14 VI 2019.
 • "Stylometry with R"– kurs w ramach Distant Reading Training School 2018, Workshop 1: Methods and Tools of Distant Reading Adapted to Multiple European Languages w Galway, 5-7 XII 2018.
 • "Stylometry with R"– kurs w ramach szkoły letniej Третья Московско-тартуская школа по цифровым гуманитарным исследованиям w Moskwie, 4-7 X 2018.
 • "Stylometry with R: Computer-Assisted Analysis of Literary Texts" – kurs w ramach szkoły letniej Digital Humanities Summer Institute, współprowadzony z Janem Rybickim (Uniwersytet Jagielloński) – Victoria BC (Kanada), 11-15 VI 2018.
 • "Zarządzanie bibliografią na przykładzie Zotero" dla pracowników Instytutu Języka Polskiego PAN, 16.03.2018 w Krakowie, 26.03 w Warszawie, wraz z Magdaleną Król.
 • Wprowadzenie do stylometrii i analizy sieci dla naukowców przebywających na wymianie w Instytucie Języka Polskiego PAN (12.07.2017, 31.07-05.08.2017, 10-11.04.2018).

Działalność organizacyjna

 • Organizacja minikonferencji eLeksykografia: Minikonferencja o integracji zasobów leksykalnych, wraz z Magdaleną Król.
 • Organizacja cyklicznych spotkań Lunch z humanistyką cyfrową, od lipca 2017 r. do chwili obecnej, obsługa strony poświęconej spotkaniom (tłumaczenia), promocja spotkań w mediach społecznościowych.

Inne aktywności

 • Członek ADHO Special Interest Groups Digital Literary Stylistics oraz AudioVisual Material in Digital Humanities.
 • Członek Distant Reading COST Action, grupa robocza 2 Methods & Tools, MC Substitute dla Polski.