mgr Joanna Byszuk

Strona zewnętrzna – materiały z prowadzonych warsztatów itp.

Wykształcenie

 • od X 2017 – językoznawcze studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
 • 2017 – magister, filologia angielska (spec. przekładoznawcza), Uniwersytet Jagielloński
 • 2017 – licencjat, elektroniczne przetwarzanie informacji, Uniwersytet Jagielloński
 • 2015 – licencjat, filologia angielska z językiem niemieckim, Uniwersytet Jagielloński

Publikacje

Artykuły

Byszuk, J. (2020) The Voices of Doctor Who – how stylometry can be useful in revealing new information about TV series. Digital Humanities Quarterly, 14(4) link.

Byszuk, J., Woźniak, M., Kestemont, M., Leśniak, A., Łukasik, W., Šeļa, A. and Eder, M. (2020). Detecting direct speech in multilingual collection of 19th century novels. In LREC 2020. Dostępne na s. 100-104.

Franzini, G., Kestemont, M., Rotari, G., Jander, M., Ochab, J. K., Franzini, E., Byszuk, J., Rybicki, J. Attributing Authorship in the Noisy Digitized Correspondence of Jacob and Wilhelm Grimm. Frontiers in Digital Humanities, 5. 2018, link.

Inne

Mischke, D. Choiński, M., Byszuk, J, Göbel, M. "Network Analysis and Spatial Stylometry in American Drama Studies" DH2020 Book of Abstracts, Ottawa, ADHO, 2020

Byszuk, J. "Stylometry Expertise Conclusion: Assessing authorship of an anonymous Persian qasida" w: Khismatulin, A. "Amir Mu‘izzi Nishapuri. The Siyasat-nama/Siyar al-muluk: A Fabrication Ascribed to Nizam al-Mulk". Seria: THE PERSIAN MIRRORS FOR PRINCES WRITTEN IN THE SALJUQ PERIOD: ORIGINALS AND FABRICATIONS (I). St. Petersburg: Peterburgskoe Vostokovedenie; Moscow: Sadra, 2020. s. 176-178 (dostęp online: Stylometry Expertise Conclusion on Assessing authorship of an anonymous Persian qasida)

Frontini, F., Brando C., Byszuk J., Galleron I., Santos D. & Stanković R. “Named Entity Recognition for Distant Reading in ELTeC”, CLARIN Annual Conference 2020 Proceedings, p. 37-41, (online).

Byszuk, J. Recenzja książki Reading beyond the female: The relationship between perception of author gender and literary quality. Socjolingwistyka, 33. 2019. (online)

Hernandez Lorenzo, L., Byszuk, J. Challenging Stylometry: The Authorship of the Baroque Play La Segunda Celestina. In Digital Humanities 2019: Book of Abstracts. University of Utrecht.

Eder M., Byszuk, J. Feature Selection in Authorship Attribution: Ordering the Wordlist. In Digital Humanities 2019: Book of Abstracts. University of Utrecht.

Ochab, J.K., Byszuk, J., Pielström, S. and Eder, M. Identifying Similarities in Text Analysis: Hierarchical Clustering (Linkage) versus Network Clustering (Community Detection). In Digital Humanities 2019: Book of Abstracts. University of Utrecht. Utrecht.

Byszuk, J. Tracing Showrunners’ Impact. Book of Abstracts AIUCD 2018. 190-192.

Wybór wystąpień

Na zaproszenie

 • 20 VII 2020, online, SIG_DLS Workshop: Tool Criticism 3.0. Present, past, and future methods in Digital Literary Stylistics, ADHO Special Interest Group for Digital Literary Studies, “Direct speech for multilingual corpora some problems and one possible solution.
 • 8 VII 2020, online, CLARIN Café III CLARIN for Researchers, “Literary Studies: Textual analysis and stylometry with WebSty”.
 • 22 I 2020, Köln, Colloquium in Digital Cultural Heritage, “Stylometry in textual analysis and beyond”.
 • 18-22 XI 2019, Frankfurt am Main, Giersch Symposium “AI for Science”, “AI in Computational Linguistics and Humanities”.

Wybór konferencji

 • 9-12 VII 2019 r., DH 2019, “Challenging Stylometry: The Authorship of the Baroque Play La Segunda Celestina” referat z Laurą Hernandez Lorenzo (Universidad de Sevilla).
 • 9-12 VII 2019 r., DH 2019, “Feature Selection in Authorship Attribution: Ordering the Wordlist” referat z Maciejem Ederem.
 • 9-12 VII 2019 r., DH 2019, “Identifying Similarities in Text Analysis: Hierarchical Clustering (Linkage) versus Network Clustering (Community Detection)” referat z Jeremim K. Ochabem (Uniwersytet Jagielloński), Steffenem Pielströmem (Universität Würzburg) i Maciejem Ederem.
 • 28 II - 2 III 2019r, 4th CLARe Conference, “Older language learner: a comparative corpus study of FL performance and learning materials”, poster z Karoliną Czopek (Uniwersytet Warszawski).
 • 7-9 XII 2018 r., EADH Conference, referat “Enhanced digital editions: retrieving POS tags from pre-digital word indexes” z Maciejem Ederem i Magdaleną Król. 
 • 7-9 XII 2018 r., EADH Conference, referat “Who is the author? Modeling creative relations in television writing”.
 • 6 VII 2018 r., Qualico International Quantitative Linguistics Conference, poster “Analysis of cross-lingual semantic change in professional discourse with quantitative methods”.
 • 5 VII 2018 r., Qualico International Quantitative Linguistics Conference, referat “Zipf’s law and subsets of lexis” z Maciejem Ederem, Rafałem L. Górskim.
 • 31 I – 2 II 2018 r., 7th AIUCD Conference, referat “Tracing Showrunner’s Impact”, przyznany grant ITC Conference Grant (COST Action Distant Reading COST CA16204).
 • 20-22 IV 2017 r., April Conference Fourteen, referat “The Voices of Doctor Who”.
 • 9-11 V 2017 r., 11. Studenckie Warsztaty Tłumaczeniowe, referat “Jak (po angielsku) pisze polski programista?”

Udział w projektach 

Prowadzone szkolenia

 • "Stylometry with R: Computer-Assisted Analysis of Literary Texts" – kurs w ramach szkoły letniej Digital Humanities Summer Institute, współprowadzony z Maciejem Ederem – Victoria BC (Kanada), 10-14 VI 2019.
 • "Stylometry with R"– kurs w ramach Distant Reading Training School 2018, Workshop 1: Methods and Tools of Distant Reading Adapted to Multiple European Languages w Galway, 5-7 XII 2018.
 • "Stylometry with R"– kurs w ramach szkoły letniej Третья Московско-тартуская школа по цифровым гуманитарным исследованиям w Moskwie, 4-7 X 2018.
 • "Stylometry with R: Computer-Assisted Analysis of Literary Texts" – kurs w ramach szkoły letniej Digital Humanities Summer Institute, współprowadzony z Janem Rybickim (Uniwersytet Jagielloński) – Victoria BC (Kanada), 11-15 VI 2018.
 • "Zarządzanie bibliografią na przykładzie Zotero" dla pracowników Instytutu Języka Polskiego PAN, 16.03.2018 w Krakowie, 26.03 w Warszawie, wraz z Magdaleną Król.
 • Wprowadzenie do stylometrii i analizy sieci dla naukowców przebywających na wymianie w Instytucie Języka Polskiego PAN (12.07.2017, 31.07-05.08.2017, 10-11.04.2018).

Działalność organizacyjna

 • Organizacja minikonferencji eLeksykografia: Minikonferencja o integracji zasobów leksykalnych, wraz z Magdaleną Król.
 • Organizacja cyklicznych spotkań Lunch z humanistyką cyfrową, od lipca 2017 r. do chwili obecnej, obsługa strony poświęconej spotkaniom (tłumaczenia), promocja spotkań w mediach społecznościowych.

Inne aktywności