Iwona Nobis
Pracownia Onomastyki
348

dr hab. Iwona Nobis

Stopnie naukowe

1999 – magister filologii polskiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

2007 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2017 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Obszary badań naukowych

Onomastyka polska i słowiańska (badania nad historycznymi i współczesnymi procesami kształtowania się nazw własnych różnych kategorii, zwłaszcza nazw miejscowych), leksykografia onomastyczna, etymologia

Publikacje

Monografie

Rozwój fleksji nazw miejscowych w języku polskim, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 149, Kraków 2016, ss. 511.

Służebne nazwy miejscowe w Polsce piastowskiej, Rozprawy Wydziału Filologicznego, T. LXXXII, Wydawnictwo Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013, ISBN 978-83-7676-161-9, ss. 284.

Słowniki

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, K. Rymut, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. V: Ko–Ky, Kraków 2003, 533 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. VI: L–Ma, Kraków 2005, 565 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Wydawnictwo PANDIT, t. VII: Mą–N, Kraków 2007, 548 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta i B. Czopek-Kopciuch, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Wydawnictwo PANDIT, t. VIII: O–Pn, Kraków 2009, 560 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta i B. Czopek-Kopciuch, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, K. Zawodzińska, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. IX: Po–Q, Kraków 2013, 416 s. [Aktualizacja wykazu źródeł, opracowań i czasopism przy współudziale R. Przybytek i P. Swobody].

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, K. Zawodzińska, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. X: Ra–Re. Kraków 2015, 160 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, K. Zawodzińska, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. XI: Rę–Rs. Kraków 2015, 146 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, K. Zawodzińska, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. XII: Ru–Rż. Kraków 2015, 170 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, U. Wójcik, K. Zawodzińska, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. XIII: S–Six. Kraków 2016, 215 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, K. Wasilewska, U. Wójcik, K. Zawodzińska, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. XIV: Sk–Sn. Kraków 2017, 280 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, B. Czopek-Kopciuch, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, K. Wasilewska, Instytut Języka Polskiego PAN, t. XV: So–Stą. Kraków 2018, 231 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. U. Bijak i P. Swobody, autorzy haseł: U. Bijak, B. Czopek-Kopciuch, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, K. Sucharska, Instytut Języka Polskiego PAN, t. XVI: Stb–Sy. Kraków 2021, 290 + XI s.

Artykuły

 • Pochodzenie i znaczenie nazwy miejscowej Klęczany, [w:] Studia i Materiały Polonistyczne 8, Piotrków Trybunalski 2008, s. 261–272.
 • Polskie nazwy miejscowe typu Kolonisty, Komorniki, Parcelanci, [w:] Onomastica LIII, 2008/2009, s. 119–133.
 • Bąbelkowa Kraina i Puchatkowa Załoga, czyli nazwy prywatnych przedszkoli w aspekcie semantyczno-strukturalnym i ich funkcje kulturalno-użytkowe, [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, pod red. P. Żmigrodzkiego i S. Przęczek-Kisielak. Towarzystwo Miłośników Języka, Kraków 2014, s. 457–464.
 • Dobór końcówek dopełniacza niederywowanych nazw miejscowości rodzaju męskiego na tle rzeczowników pospolitych, [w:] Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska, pod red. L. Bednarczuka, H. Chodurskiej, A. Mażulis-Frydel. Krakowskie Studia Slawistyczne II. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, s. 217–234.
 • Medialne imiona. Nieoficjalne formy imion funkcjonujące jako oficjalne i ich zróżnicowanie motywacyjno-funkcjonalne, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, pod red. I. Sarnowskiej-Giefing, M. Balowskiego, M. Graf, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poznań 2015, s. 347–446.
 • Wariantywność fleksyjna mikrotoponimów i makrotoponimów jednakowo brzmiących na podstawie wybranych polskich nazw miejscowych, (w:) Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012, pod red. A. Gałkowskiego i R. Gliwy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 159–168.
 • Zróżnicowanie form dopełniacza w nazwach miejscowych typu singulare tantum rodzaju męskiego, Onomastica LIX, 2015, s. 255–269.
 • Najstarsze polskie nazwy miejscowe – historia, pochodzenie, zmiany, (w:) W kręgu dawnej polszczyzny. T. I, pod red. M. Mączyńskiego, E. Horyń, E. Żmudy, Akademia Ingnatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 247–270.
 • Urzędowa i lokalna (gwarowa) odmiana toponimów na przykładzie dopełniacza wybranych nazw miejscowych typu singulare i plurale tantum, Onomastica LX, 2016, s. 249–262.
 • Imię Maria oraz jego formy pochodne we współczesnej chrematonimii polskiej (na przykładzie nazw hoteli, ośrodków wczasowych, willi, pensjonatów, kwater prywatnych i agroturystycznych, pokoi gościnnych itp.). Onomastica LXI/2, 2017, s. 49–60.
 • Pseudonimy polskich YouTuberów. Ich pochodzenie, struktura oraz miejsce we współczesnym systemie antroponimicznym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Vol. XXXVII, nr 2, 2019, 97–107.
 • Najstarsze nazwy miejscowe ziemi świętokrzyskiej, Folia onomastica Croatica 2021, 30, s. 47–76.

Bibliografie

 • Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2001 do roku 2005 włącznie, przy współpracy R. Przybytek, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2016, ss. LII + 358.
 • Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2006 do roku 2010 włącznie, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2016, ss. LVII + 378 s.
 • Bibliografia onomastyki polskiej. Suplement. Uzupełnienia za lata ubiegłe. Indeks autorów. Indeks omówionych wyrazów, przy współudziale R. Przybytek, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2016, ss. 348.
 • Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2011 do roku 2015 włącznie, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2020, ss. XLIX + 470.
 • Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2016 do roku 2020 włącznie, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2021, ss. LIX + 680.
 • Bibliografia publikacji Profesor Aleksandry Cieślikowej za lata 2006–2015 (współautor: Elżbieta Supranowicz), Onomastica 2016, LX, s. 453–457.
 • Bibliografia prac naukowych Profesor Marii Malec (współautor: Rozalia Przybytek), Onomastica 2017, LXI/2, s. 12–26.
 • Bibliografia prac naukowych Profesor Barbary Czopek-Kopciuch, Onomastica 2021, LXV/1, s. 9–22.

Wspomnienia, recenzje i omówienia

 • D. Kopertowska, Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie, Kielce 2001, ss. 480, [w:] Onomastica XLVII, 2002, s. 220–224.
 • B. Afeltowicz, Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozprawy i Studia T. (DCCCLXX) 796, Szczecin 2012, ss. 261 + mapa, [w:] Onomastica LVII, 2013, s. 268–271.
 • Pamięci profesor Barbary Czopek-Kopciuch (1952‒2020), Acta onomastica 2021, LII/1, s. 226–229.

Publikacje elektroniczne

 • Bibliografia onomastyki polskiej, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie (od roku 2011)
 • Bibliografia International Council of Onomastic Sciences (ICOS).

Udział w grantach naukowych

Elektroniczny słownik hydronimów Polski (2014–2015)

Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 roku). Fleksja (2022–)

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG