Iwona Krawczyk
Pracownia Łaciny Średniowiecznej
346

mgr Iwona Krawczyk

Wykształcenie

 • 2016 r. – Językoznawcze Studia Doktoranckie, Instytut Języka Polskiego PAN
 • 2004 – 2007 r. studia na kierunku Filologia klasyczna, specjalność: język łaciński, Uniwersytet Jagielloński (uzyskany tytuł licencjata)
 • 1999 – 2004 r. studia na kierunku Kulturoznawstwo, specjalność: cywilizacja śródziemnomorska, Uniwersytet Jagielloński (uzyskany tytuł magistra)

Publikacje

 • Artykuły hasłowe do Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce, tom VIII zeszyt 73, 2021
 • Automatic Transcription of BnF ms fr 24428 with Transkribus (1.0). Guéville E., Krawczyk I., Wrisley D.J. [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4940216 , 2021
 • Edycja cyfrowa Vocabularium Bruxellense. Alexandre R., Krawczyk I., Nowak K., Reijnders H., Reijnders-Lips B. https://ngml.scriptores.pl/exist/apps/ngml/vocbrux/Vocabularium-Bruxellense.xml, 2020
 • Recenzja książki Doroty Połowniak-Wawrzonek Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry, Białostockie Archiwum Językowe nr 18, ss. 339-344, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018
 • Udział w publikacji elektronicznej Księgi konsystorza kaliskiego 1504–1540 (publikacja w ramach projektu „Księgi konsystorza kaliskiego z lat 1504–1534” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2014/13/N/HS3/04425). Borek A., Krawczyk I., Lis W., Szuba K. Strona www publikacji: http://atlasfontium.pl/index.php?article=kkk_09_13

Udział w projektach

 • od sierpnia 2022 r. – udział w projekcie Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL – wykonawca projektu – anotacja xml tekstu
 • od lipca 2022 r. – udział w projekcie eFontes. Elektroniczny Korpus Polskiej Łaciny Średniowiecznej, funkcja: wykonawca w projekcie – koordynacja prac dot. transkrypcji rękopiśmiennych dokumentów w programie Transkribus, korekta transkrypcji
 • od sierpnia 2021 r. – udział w projekcie Dwa oblicza św. Brunona. Cyfrowa edycja naukowa dwóch późnośredniowiecznych tekstów, funkcja: wykonawca projektu – anotacja XML tekstu
 • 8-22.01.2021 r. – udział w międzynarodowym projekcie The Image du Monde Challenge II – team 5 – https://imagedumonde.wordpress.com/countdown/ – transkrypcja fragmentu XIII-wiecznego rękopisu dzieła G. du Metza, korekta transkrypcji i kodowanie danych 
 • 2020 r. – udział w przygotowaniu cyfrowej edycji glosariusza Vocabularium Bruxellense (L’Institut de recherche et d’histoire des textes CNRS) – konwersja do XML-TEI, anotacja tekstu, korekta danych, wyszukiwanie źródeł
 • od lipca 2018 r. – udział w grancie Długosz 2.0. Korpus i narzędzia analizy języka, funkcja: anotatorka – anotacja struktury, anotacja morfo-syntaktyczna, anotacja nazw własnych, anotacja określeń dotyczących czasu
 • 2018 r.- 2019 r. – redakcja artykułów hasłowych słownika łacińsko-polskiego J. Rybickiego (Fundacja UW) – korekta i redakcja haseł
 • 2017 r. – udział w przygotowaniu elektronicznej edycji ksiąg konsystorza kaliskiego (Instytut Historii PAN) – indeksacja jednej księgi łacińskiego rękopisu z XVI-go wieku

Konferencje

 • Seminarium „Les p’tits déj’ ‘Humanités numériques’ de l’IRHT”, L’édition numérique du Vocabularium Bruxellense (K. Nowak, I. Krawczyk, R. Alexandre, 21.04.2023 r., Aubervilliers
 • Transkribus User Conference 2022, First Medieval Latin Transcribathon from Polish Sources – Presentation of the Project (I. Krawczyk, J. Marszałek), 29-30.10.2022 r., Innsbruck
 • LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Fraza nominalna Jana Długosza. Rekonesans, 26-27.09.2022 r., Warszawa
 • 57th International Congress on Medieval Studies, Vocabularium Bruxellense and the Sources of Medieval Latin Dictionaries, (R. Alexandre, I. Krawczyk, K. Nowak), 9-14.05.2022, Western Michigan University, Kalamazoo
 • 9th International Conference of the Medieval Chronicle Society, The Długosz 2.0 Project. A Corpus and Tools for Linguistic Analysis (Z. Koczarski, I. Krawczyk, K. Nowak, M. Rzepiela), 14-16.07.2021, Poznań
 • International Medieval Congress 2021, Signum, monstrum, prodigium: Weather Phenomena in Jan Długosz’s Annales, 5-9.07.2021, University of Leeds
 • 11th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology, Vocabularium Bruxellense. Towards Electronic Edition of a Medieval Latin Vocabulary (R. Alexandre, I. Krawczyk, K. Nowak), 16-18.06. 2021, Universidad de La Rioja, Logroño
 • Sesja doktorancka (IJP PAN), Fraza nominalna Jana Długosz. Rekonesans, 23.04. 2021 r., Kraków
 • Konferencja międzynarodowa „Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek archiwów i muzeów”, Vocabularium Bruxellense – w stronę cyfrowej edycji średniowiecznego słownika łacińskiego (R. Alexandre, I. Krawczyk, K. Nowak) 19-20.11.2020 r. (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie) 
 • I Warsztaty eFontes, Prezentacja projektu Długosz 2.0 (Z. Koczarski, I. Krawczyk, K. Nowak, M. Rzepiela) 13.12.2019 
 • Sesja doktorancka (IJP PAN) Koncepcja frazematyki w analizie dzieła historycznego na przykładzie kroniki Jana Długosza, 13.04.2019 r., Kraków
 • Sesja doktorancka (IJP PAN) Typologia opisów chorób w kronice Jana Długosza, 21.04.2018 r., Kraków
 • Sesja doktorancka (IJP PAN) Frazeologia zjawisk atmosferycznych w Rocznikach Jana Długosza – rekonesans, 22.04.2017 r. , Kraków

Warsztaty, kursy

 • Editing Florentine Inventories: A DALME Digital Seminar (organizacja i prowadzenie: Laura K. Morreale i Daniel Lord Smail), 7.03-11.05.2022
 • Warsztaty poświęcone aplikacji Pyrrha i narzędziom do cyfrowej lemmatyzacji, École Nationale des Chartes/ Center for Medieval Studies at Fordham University, 28.01.2021 (online)
 • Summer School in Latin and Greek Codicology and Palaeography, Central European University, 6-10.07.2020 r. (online)
 • Kurs paleografii łacińskiej w Instytucie Historii PAN, Kraków (od października 2018 r.)
 • Warsztaty z przygotowywania krytycznych edycji cyfrowych. Prezentacja baz XML i XML TEI i ćwiczenia praktyczne na korpusach tekstów, 20-24.05.2019 r., Warszawa
 • Warsztat kodykologiczny organizowany podczas VI. Kongresu Mediewistów Polskich, 21.09.2018 r., Wrocław
 • Warsztaty historyczno-językowych dla studentów, doktorantów i pracowników UAM w Poznaniu organizowane przez Zakład Historii Języka Polskiego UAM, Koło Miłośników Historii Języka Polskiego UAM i Instytut Języka Polskiego PAN, 19 – 21.02.2018 r., Kraków
 • Introduction to Medieval Latin Lexicography (podczas konferencji Medialatinitas 2017), 20.09.2017 r., Wiedeń

Wyjazdy badawcze

 • Pobyt szkoleniowy w ramach programu Erasmus+, Institut de recherche et d’histoire des textes (CNRS), Archives départementales d’Eure-et-Loir w Chartres, 10-12.10.2022 r.
 • Dwumiesięczny staż realizowany w ramach programu Erasmus+ w Institut de recherche et d’histoire des textes (CNRS), Section des Manuscrits enluminés. Tytuł projektu: Biblioteka kapituły katedralnej w Chartres: elektroniczna edycja starych inwentarzy i rekonstrukcja spalonych rękopisów, wrzesień – październik 2021 r., Paryż
 • Pobyt szkoleniowo-badawczy w ramach programu Erasmus+, Institut de recherche et d’histoire des textes (CNRS), Section de lexicographie et sémantique, 2-5.11.2021 r., Paryż
 • Kwerenda biblioteczna, 03-16.12.2018 r., Rzym (wyjazd finansowany ze środków przyznanych w konkursie dla Młodych Naukowców IJP PAN)
 • Kwerenda archiwalna, 22.09 – 07.10.2018 r., Sondrio (Włochy) – prace paleograficzne, tłumaczenie łacińskich dokumentów rękopiśmiennych z XVI-XVII wieku (wyjazd finansowany przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”)

Redakcja tekstów

 • Kolacjonowanie łacińskiego tekstu dzieła A. M. Fredry Vir Consilii… (wersja starodruku i dwóch rękopisów), 2021
 • Korekta edycji łacińskiej dzieła A. M. Fredry Vir Consilii…, przeł. J. Marszałek, B. Bednarek (w przygotowaniu)
 • Korekta językowo – stylistyczna przekładu A. M. Fredry, Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju, przeł. J. Chmielewska, B. Bednarek, Warszawa 2014
 • Korekta językowo – stylistyczna przekładu A.M. Fredry, Kwestia Wojskowa, przeł. J. Chmielewska, B. Bednarek, Warszawa 2015

Popularyzacja

 • Organizacja projektu 1. Transkribathon łacińskich dokumentów polskiego średniowiecza (wraz z Jagodą Marszałek), 15,09 – 6.10. 2022 r., online, https://scriptores.pl/efontes/en/seminarium-efontes/transkribathon/
 • Współorganizowanie cyklu spotkań Hortus Deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu w Instytucie Języka Polskiego PAN (od października 2018 r.)

Stypendia

 • Stypendium Fundacji Lanckorońskich, 2020 r.
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów IJP PAN, październik-grudzień 2018 r.

Inne

 • Sekretarz redakcji czasopisma POLONICA (od czerwca 2019 r.)
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG