mgr Donata Wurst

Funkcja

specjalista ds. kolportażu wydawnictw i archiwum

 

Wykształcenie

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Polska Akademia Księgarstwa, kierunek: polityka wydawnicza i księgarstwo - studia podyplomowe
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, kierunek: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa  - studia magisterskie
  • XII Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Krakowie

Kursy, szkolenia

  • Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia, Archiwum Narodowe w Krakowie
  • Zarządzanie dokumentacją w instytucji - szkolenie, Archiwum Narodowe w Krakowie