mgr Daria Ławrynow

WYKSZTAŁCENIE

I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze z ukraińskim językiem nauczania (2006 – 2009),
Katedra Filologii Słowiańskiej UMK, licencjat na kierunku filologia rosyjska, specjalność: rosjoznawstwo (2010-2013),
Instytut Rusycystyki UW, magisterium na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią w specjalności filologia rosyjska (2013-2015),
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, studia III stopnia, otwarty przewód doktorski w obszarze nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

SPIS PUBLIKACJI

1. Kozacka percepcja wolności (na podstawie powieści „Rada Perejasławska” Natana Rybaka i „Przyszedłem dać wam wolność” Wasilija Szukszyna, [w:] Oblicza niewolnika w kulturze słowiańskiej, red. naukowa M. Dąbrowska, Warszawa 2016, s. 99-112,

2. Być Kozakiem - wczoraj i dziś, „Komunikacja Specjalistyczna” tom 12, Warszawa 2016, red. tomu: K. Fordoński, W. Figiel, s. 87-110.

3. Mentalność „człowieka wojennego” na przykładzie społeczności kozackiej – korzenie, tradycja i współczesność, [w:] Vade Nobiscum. A więc wojna!”. Działania militarne i ich kontekst polityczno-prawny, gospodarczy i społecznokulturowy na przestrzeni dziejów, vol. XVIII pod red. K. Banasia, P. Budzyńskiego, P. Janickiego, R. Stasiaka, Łódź 2017, s. 187-196.

4. Ławryn Kapusta w dyskursie radzieckim i współczesnym dyskursie ukraińskim, [w:] Literatura i władza – związki na gruncie rosyjskim w XIX-XX wieku, red. nacz. M. Dąbrowska, Warszawa 2017, s. 195-211.

5. Wyzwoliciele ludu czy tłumiciele swobody? Historyczna rola Kozaczyzny w świetle literatury socrealistycznej, [w:] Literatura i władza – związki na gruncie rosyjskim w XIX-XX wieku, red. nacz. M. Dąbrowska, Warszawa 2017, s. 179-193.

Znajomość języków obcych

rosyjski– biegła
ukraiński – biegła 
angielski – średnia

białoruski – podstawowa
czeski – podstawowa

niemiecki – podstawowa

ZAINTERESOWANIA

Kozaczyzna ukraińska, rosyjska i kazachska (szeroko pojęte kozakoznawstwo), języki słowiańskie, gwara warszawska, kurpiowska i bałak lwowski, varsaviana, masoviana, historia idei XX-XXI wieku oraz oblicza buntu na przestrzeni dziejów, sport.
Od maja 2014 r. aktywny członek Stowarzyszenia Gwara Warszawska.