Barbara Ścigała-Stiller
Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego
395

dr Barbara Ścigała-Stiller

Wykształcenie

2007-2012 Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, studia doktoranckie; specjalność: językoznawstwo; temat rozprawy doktorskiej: Akty etykiety językowej na forach internetowych

2001-2006 Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, studia magisterskie; kierunek: filologia polska; temat pracy magisterskiej: Charakterystyka słownictwa ogłoszeń w portalu internetowym www.sympatia.pl

Publikacje

Monografia

 • Akty etykiety językowej na forach internetowych, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014.

Artykuły

 • [współautorka:] Argumentacja w edukacji: Postulaty badań edukacyjnych w Polskiej Szkole Argumentacji – publikacja w numerze 1/2018 „Studiów Semiotycznych”, s. 131-137.
 • Nie bądź głupia! Dbaj o siebie! Dasz radę! – strategie komunikacji stosowane na fanpage’ach przez trenerki fitness – publikacja w tomie Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich. Red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań, 2018, s. 375-385.
 • Analiza stylistyczno-pragmatyczna zwrotów adresatywnych w dyskusjach na forach internetowych – publikacja w tomie Język polski w badaniach lingwistycznych. Red. P. Zbróg, Kielce 2010, s. 83-93.
 • Od bierności do działania. Przegląd postaw uczniów wobec przemocy i agresji – publikacja w tomie Przemoc i agresja w szkole. Od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania. Red. P. Łuczenko, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009, s. 61-72.
 • Wypowiedzi żałobne w Internecie. Analiza językowo-stylistyczna – publikacja w numerze 4-5/2008 „Języka Polskiego”, s. 318-328.
 • Tendencje rozwojowe gatunku ogłoszenia reklamowego – publikacja w tomie Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. Red. K. Kleszczowa, A. Rejter, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 105-117.

Recenzja

 • Beata Jarosz, Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych (XIX–XXI w.) – publikacja w numerze 1/2024 „Języka Polskiego”, s. 131-135.
 • Agnieszka Sieradzka-Mruk, „Radość i nadzieja, smutek i trwoga” w nabożeństwie drogi krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć – publikacja w numerze 1/2017 „Języka Polskiego”, s. 142-145.
 • Małgorzata Marcjanik, Słownik językowego savoir-vivre’u, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 – publikacja w numerze 5/2014 „Języka Polskiego”, s. 472-475.

Udział w projektach badawczych

 • Wielki słownik języka polskiego – etap trzeci, praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 11 H 18 0280 86, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2018-2021.
 • Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja – praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0016/NPRH2/H11/81/2013, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2013-2018.
 • „Wielki słownik języka polskiego. Podstawowy zasób polszczyzny” – projekt rozwojowy MNiSW R17 004-03, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2010-2012.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego; Oddział w Krakowie (od 2014 r.)

Doświadczenie dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne z zakresu: leksykologii i leksykografii oraz kultury języka polskiego (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego)

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG