319

mgr Barbara Fular

Funkcja

Główna księgowa

Zakres obowiązków

  • Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Instytutu oraz ich bieżąca analiza, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej Instytutu.
  • Bieżąca finansowa kontrola wewnętrzna placówki.