Barbara Fular
główna księgowa
319

mgr Barbara Fular

Funkcja

Główna księgowa

Zakres obowiązków

  • Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Instytutu oraz ich bieżąca analiza, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej Instytutu.
  • Bieżąca finansowa kontrola wewnętrzna placówki.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG