dr Anna Niepytalska-Osiecka

ResearchGate

Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 roku obroniła dysertację doktorską pt. Socjolekt polskich alpinistów. W latach 2009-2013 pracowała jako redaktor haseł czasownikowych w projekcie rozwojowym Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyzny (nr R17 00403) w Instytucie Języka Polskiego PAN. Od 2013 roku zatrudniona jako pracownik naukowy w Instytucie Języka Polskiego Pan i zaangażowana w projekt Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja (nr 0016/NPRH2/H11/81/2013).

Udział w projektach badawczych

 • „Rękopiśmienne Bogactwa mowy polskiej ks. Alojzego Osińskiego jako pierwszy polski normatywny słownik kolokacyjny” – współpraca z zespołem w zakresie opracowania materiału leksykograficznego do edycji elektronicznej (2009 rok).
 • Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyzny nr R17 00403 (2009-2012).
 • Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja (nr 0016/NPRH2/H11/81/2013 (od 2013).
 • Projekt "Wpływ języka angielskiego na polskie słownictwo wspinaczkowe" (Młodzi Naukowcy 2016).

Wykaz publikacji

Książki

 • Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, LIBRON, Kraków 2014.

Publikacje w czasopismach polskich

 • Anna Niepytalska, Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych – sprawozdanie z VII Forum Kultury Słowa, „Przegląd Humanistyczny, nr 1, 2009.
 • Anna Niepytalska, Funkcje słownictwa i frazeologii w gwarze środowiskowej wspinaczy skałkowych, „Poradnik Językowy”, nr 5, 2010.
 • E. Dulna-Rak, A. Niepytalska-Osiecka, M. Ciupińska, Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium Słowa i ich opis. Drogi współczesnej leksykologii, Warszawa, 30–31 maja 2011 roku, „Poradnik Językowy”, nr 10, 2011.
 • Anna Niepytalska-Osiecka, O fejku, lajku i hejcie w polszczyźnie internetowej, „Język Polski”, z. 4, 2014.
 • Anna Niepytalska-Osiecka, Elementy słownictwa przestępczego w wypowiedziach bohaterek książek Katarzyny Bondy „Polskie morderczynie” i Marii Nurowskiej „Drzwi do piekła” , „Socjolingwistyka”, z. 29, 2015, s. 313-323.
 • Anna Niepytalska-Osiecka, O najnowszych znaczeniach czasowników wyautować i wyautować się, „Poradnik Językowy”, z. 6, 2016.
 • Anna Niepytalska-Osiecka, Kogo lub co można "zaorać"?, "Język Polski", z. 3, 2016.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Feminizm, feministka i feminista w dyskursie pragmatycznym i etycznym na przykładzie wybranych tekstów feministycznych i portali konserwatywnych, "Język Polski", z. 2, 2019.

Publikacje w czasopismach anglojęzycznych

 • Anna Niepytalska-Osiecka, English borrowings in the sociolect of Polish climbers, “Explorations: A Journal of Language and Literature”, vol. 2, 2014.

Rozdziały w monografiach

 • Anna Niepytalska-Osiecka, Nowe spojrzenie na kryterium wystarczalności [w:] Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, red. A. Markowski, Warszawa 2012.
 • Anna Niepytalska-Osiecka, Nowe spojrzenie na kryterium funkcjonalne [w:] Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, red. A. Markowski, Warszawa 2012.

Inne publikacje

 • Anna Niepytalska-Osiecka, Zapożyczenia wewnętrzne w socjolekcie polskich alpinistów [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, B. Pędzich, Warszawa 2010.
 • A. Markowski, M. Ciupińska, E. Dulna-Rak, E. Kozioł Chrzanowska, M. Łozińska, A. Niepytalska-Osiecka, M. Pawelec-Skurzyńska, U. Zdunek, Nowe spojrzenie na kryteria oceny elementów językowych [w:] Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2011.
 • E. Dulna-Rak, A. Niepytalska-Osiecka, Obraz polityków, urzędników i administracji państwowej w „Fakcie” i „Super Expressie” [w:] „Oblicza komunikacji”, nr 4, 2011.
 • Anna Niepytalska-Osiecka, Najmłodsze słownictwo wspinaczkowe – najnowsze wpływy angielszczyzny na zasób leksykalny polskich wspinaczy [w:] Dialog pokoleń 2, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Najważniejsze szkolenia

 • Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej. "CLARIN-PL w praktyce badawczej. Cyfrowe narzędzia do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych" (Uniwersytet Pedagogiczny, Centrum Technologii Językowych Clarin-PL, IJP PAN, 17-19 VI 2015).
 • Seminarium JASNOPIS 1.0, czyli narzędzie do mierzenia zrozumiałości tekstów (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, 4 XII 2015).

Doświadczenie dydaktyczne

 • 2009-2011, Wydział Polonistyki UW - ćwiczenia z kultury języka polskiego.
 • 2016, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS - Polszczyzna dla praktyków. Poprawny i zrozumiały język urzędowy; funkcja kierownika merytorycznego (autorski program studiów podyplomowych, wraz z Ewą Kozioł-Chrzanowską).
 • 2016, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS - Efektywna komunikacja między klientem a urzędem (Szkolenie językowe dla Wydziału Komunikacji i Promocji Urzędu Dzielnicy Mokotów).
 • 2016-2017, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW - ćwiczenia ze stylistyki praktycznej.