dr Anna Niepytalska-Osiecka

ResearchGate 

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Adiunktka w Instytucie Języka Polskiego PAN. Współtwórczyni Wielkiego słownika języka polskiego PAN (autorka ponad 3000 haseł).

Ekspertka Centrum Prasowego Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS z dziedziny językoznawstwa: https://www.swps.pl/anna-niepytalska-osiecka.

Prowadzi szkolenia z komunikatywnej i jasnej polszczyzny we współpracy ze spółką Jasnopis (www.jasnopis.pl) i z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS.

Interesuje się się socjolektami, współczesną polszczyzną i jasnym językiem w przestrzeni publicznej.

Udział w projektach badawczych

 • „Rękopiśmienne Bogactwa mowy polskiej ks. Alojzego Osińskiego jako pierwszy polski normatywny słownik kolokacyjny” – współpraca z zespołem w zakresie opracowania materiału leksykograficznego do edycji elektronicznej (2009 rok).
 • Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyzny nr R17 00403 (2009-2012).
 • Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja (nr 0016/NPRH2/H11/81/2013 (od 2013).
 • Wielki słownik języka polskiego - etap trzeci (nr 11 H 18 028086).
 • Projekt "Wpływ języka angielskiego na polskie słownictwo wspinaczkowe" (Młodzi Naukowcy 2016).
 • Projekt "Jak Polacy i Polki z różnych środowisk używają pojęć feminizm, feministka i feminista? Rekonesans badawczy" (Młodzi Naukowcy 2017).
 • Projekt "Elementy grypsery i słownictwo przestępcze w komunikacji kobiet osadzonych w polskich zakładach karnych" (2019-2020). 

Inne projekty

2020; Projekt: Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny.

(Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa POWR.04.03.00-00-0140/18).

Publikacje

Artykuły

 • A. Niepytalska-Osiecka, Stadiony świata, żądło i o błysk szprychy. Profesjonalizmy sportowe na materiale rejestrowanym przez Wielki słownik języka polskiego PAN, "Poradnik Językowy", z. 4, 2021, s. 19-27.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Feminizm, feministka i feminista w dyskursie pragmatycznym i etycznym na przykładzie wybranych tekstów feministycznych i portali konserwatywnych, "Język Polski", z. 2, 2019.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Lewak, lewaczka i lewactwo we współczesnej polszczyźnie, "Poradnik Językowy", nr 9, 2019, s. 81-89.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych Agnieszki Małochy-Krupy jako przekrojowe ujęcie kategorii feminatywu od II połowy XIX wieku do czasów współczesnych, "Język Polski", z. 4, 2019, s. 133-137. 
 • A. Niepytalska-Osiecka, O najnowszych znaczeniach czasowników "wyautować" i "wyautować się", „Poradnik Językowy”, z. 6, 2016.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Kogo lub co można "zaorać"?, "Język Polski", z. 3, 2016.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Elementy słownictwa przestępczego w wypowiedziach bohaterek książek Katarzyny Bondy „Polskie morderczynie” i Marii Nurowskiej „Drzwi do piekła” , „Socjolingwistyka”, z. 29, 2015, s. 313-323.
 • A. Niepytalska-Osiecka, O fejku, lajku i hejcie w polszczyźnie internetowej, „Język Polski”, z. 4, 2014.
 • A. Niepytalska-Osiecka, English borrowings in the sociolect of Polish climbers, “Explorations: A Journal of Language and Literature”, vol. 2, 2014.
 • E. Dulna-Rak, A. Niepytalska-Osiecka, M. Ciupińska, Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium Słowa i ich opis. Drogi współczesnej leksykologii, Warszawa, 30–31 maja 2011 roku, „Poradnik Językowy”, nr 10, 2011.
 • A. Niepytalska, Funkcje słownictwa i frazeologii w gwarze środowiskowej wspinaczy skałkowych, „Poradnik Językowy”, nr 5, 2010.
 • A. Niepytalska, Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych – sprawozdanie z VII Forum Kultury Słowa, „Przegląd Humanistyczny, nr 1, 2009.

Książki

 • A. Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, LIBRON, Kraków 2014.

Rozdziały w monografiach

 • A. Niepytalska-Osiecka, Nowe spojrzenie na kryterium wystarczalności [w:] Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, red. A. Markowski, Warszawa 2012.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Nowe spojrzenie na kryterium funkcjonalne [w:] Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, red. A. Markowski, Warszawa 2012.

Inne publikacje

 • A. Niepytalska-Osiecka, Zapożyczenia wewnętrzne w socjolekcie polskich alpinistów [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, B. Pędzich, Warszawa 2010.
 • A. Markowski, M. Ciupińska, E. Dulna-Rak, E. Kozioł Chrzanowska, M. Łozińska, A. Niepytalska-Osiecka, M. Pawelec-Skurzyńska, U. Zdunek, Nowe spojrzenie na kryteria oceny elementów językowych [w:] Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2011.
 • E. Dulna-Rak, A. Niepytalska-Osiecka, Obraz polityków, urzędników i administracji państwowej w „Fakcie” i „Super Expressie” [w:] „Oblicza komunikacji”, nr 4, 2011.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Najmłodsze słownictwo wspinaczkowe – najnowsze wpływy angielszczyzny na zasób leksykalny polskich wspinaczy [w:] Dialog pokoleń 2, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016.

Dorobek leksykograficzny

Autorstwo haseł w Wielkim słowniku języka polskiego PAN (www.wsjp.pl)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Najważniejsze szkolenia

 • Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej. "CLARIN-PL w praktyce badawczej. Cyfrowe narzędzia do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych" (Uniwersytet Pedagogiczny, Centrum Technologii Językowych Clarin-PL, IJP PAN, 17-19 VI 2015).
 • Seminarium JASNOPIS 1.0, czyli narzędzie do mierzenia zrozumiałości tekstów (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, 4 XII 2015).

Doświadczenie dydaktyczne

 • 2009-2011, Wydział Polonistyki UW - ćwiczenia z kultury języka polskiego.
 • 2016, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS - Polszczyzna dla praktyków. Poprawny i zrozumiały język urzędowy; funkcja kierownika merytorycznego (autorski program studiów podyplomowych, wraz z Ewą Kozioł-Chrzanowską).
 • 2016, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS - Efektywna komunikacja między klientem a urzędem (Szkolenie językowe dla Wydziału Komunikacji i Promocji Urzędu Dzielnicy Mokotów).
 • 2016-2019, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW - ćwiczenia ze stylistyki praktycznej.
 • 2019-2020, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW - ćwiczenia z kultury języka.
 • 2019-2020, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS - szkolenia z jasnego języka w przestrzeni publicznej.