Anna Miszta
Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego
333

dr Anna Miszta

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

Urodziła się w 1983 roku w Wodzisławiu Śląskim. W 2007 roku obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską pt. Językowy obraz Górnego Śląska w reklamie radiowej. W 2008 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończyła w 2014 roku. Stopień doktora uzyskała broniąc rozprawy pt. Językowo-kulturowy a tekstowy obraz Ślązaka i Ślązaczki we współczesnych piosenkach śląskich, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Kurek.

Główne kierunki zainteresowań naukowych

Socjolingwistyka i etnolingwistyka ze szczególnym uwzględnieniem świadomości etniczno-językowej Górnoślązaków, językoznawstwo korpusowe, a także misjologia i teologia pastoralna

Publikacje

Książki

 • Językowo-kulturowy a tekstowy obraz Ślązaka i Ślązaczki we współczesnych piosenkach śląskich, Kraków 2016

Artykuły

 • Miszta A., Śląski świat przedstawiony, czyli klasyka literatury dziecięcej napisana po śląsku. „Kubuś Puchatek” A.A. Milne’a („Niedźwiodek Puch”), Rozprawy Komisji Językowej, 71, 85–99. https://doi.org/10.26485/RKJ/2023/71/5
 • Miszta A., O kodyfikacji śląszczyzny – głos w kontekście organizacji Dyktand Śląskich, [w:] Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności, Kijów 2021, s. 622-634.
 • Miszta A., Kreple, szpajza i hekele, czyli kulturowy obraz tradycyjnych śląskich potraw we współczesnej polszczyźnie, [w:] Dziedzictwo kulinarne Śląska w nowych kontekstach interpretacyjnych, red. Lidia Przymuszała i Dorota Świtała – Trybek, Opole 2021, s. 235-247.
 • Miszta A., Typologia współczesnej piosenki górnośląskiej, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura, pod red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, M. Nowakowska, Červený Kostelec 2013, s. 433-443
 • Miszta A., Językowy obraz Ślązaka i Ślązaczki w reklamie radiowej, „Zeszyty Językoznawcze” 1: 2012, nr 1, s. 59-69.
 • Miszta A., Status mowy śląskiej w latach 1990-2008 z perspektywy socjolingwistycznej, [w:] Język polski – wczoraj, dziś, jutro, pod red. B. Czopek – Kopciuch i P. Żmigrodzkiego, Kraków 2010, s. 374-379.
 • Miszta A., Tradycyjne potrawy śląskie i ich obecność we współczesnej kulturze regionalnej, [w:] Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, pod red. R. Stolicznej i A. Drożdż, Cieszyn – Katowice – Brno 2010, s. 274-279.
 • Miszta A., Zagadnienie kodyfikacji ogólnej odmiany dialektu śląskiego w świetle parafraz Pisma Świętego na gwarę śląską, „Studenckie Zeszyty Językoznawcze” 2007, z. 2 , pod red. M. Mycawki i K. Sikory, s. 73-89.

Recenzja

 • Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech Aleksy Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina, [w:] „Język Polski”, nr 1, 2020, s. 134-137.
 • J. Tambor, Mowa Górnoślązaków i ich świadomość językowa i etniczna, wyd. II, Katowice, 2008, [w:] „Język Polski” XCI, styczeń-luty 2010, s. 67-70

Udział w projektach badawczych

 • „Wielki słownik języka polskiego. Podstawowy zasób polszczyzny” – projekt rozwojowy MNiSW R17 004-03, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2010-2012.
 • „Wielki słownik języka polskiego. Kontynuacja” – praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0016/NPRH2/H11/81/2013, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2013-2018.
 • „Wielki słownik języka polskiego – etap trzeci”, praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 11 H 18 0280 86, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, od 2018-nadal.

Przewodniki turystyczne

 • Śląskie. Przewodnik pozytywny, Kraków 2009
 • Informator turystyczny Śląskie. Pozytywna energia, cz.1-5, Katowice 2013

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od 2014 r.)

Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 2024 r.)

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG