wtorek 28 cze

Pracownicy Instytutu w Radzie Języka Polskiego

Aktualności

27 czerwca 2011 roku odbyło się w Warszawie inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji Rady Języka Polskiego. W skład Rady ponownie weszła prof. Aleksandra Cieślikowa, wśród nowo wybranych członków znaleźli się profesorowie Piotr Żmigrodzki i Maciej Grochowski. Nominacje wszystkim członkom wręczyła wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Mirosława Marody.

Program posiedzenia obejmował m. in. wybór prezydium Rady (na przewodniczącego ponownie został powołany przez prezesa PAN prof. Andrzej Markowski z UW, na wiceprzewodniczących wybrano prof. Jerzego Bralczyka z SWPS i prof. Macieja Zielińskiego z UAM), dyskusję nad programem jej działania w rozpoczynającej się kadencji oraz nad wybranymi kwestiami lingwistycznymi, należącymi do kompetencji Rady. Informacje o działalności Rady są dostępne pod adresem: http://www.rjp.pan.pl.

Galeria zdjęć z pierwszego posiedzenia znajduje sie tutaj.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG