piątek 12 paź

Pracownicy Instytutu na VII konferencji naukowej z cyklu Glosa do leksykografii: „Leksykografia w różnych kontekstach”

Aktualności

W dniach 24–25 września br. odbyła się VII konferencja naukowa z cyklu Glosa do leksykografii: „Leksykografia w różnych kontekstach” zorganizowana przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Fundacją Języka Polskiego. W konferencji wzięli udział pracownicy naszego Instytutu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki z Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego, który wygłosił referat plenarny pt. „Wielki słownik języka polskiego PAN (2006–2018) — doświadczenia i wnioski”, dr Dorota Kołodziej, mgr Katarzyna Jasińska, mgr Magdalena Klapper z Pracowni Języka Staropolskiego, które zaprezentowały referat pt. „Słowniki łacińskie oraz łacińsko-niemieckie z polskimi glosami z przełomu XV–XVI w. i ich miejsce w historii polskiej leksykografii”, a także dr Katarzyna Sobolewska z Pracowni Dialektologii Polskiej z referatem pt. „Drugie życie słownika gwarowego. Współczesne projekty edukacyjne i artystyczne promujące gwarę Warmii i Mazur”.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG