sobota 04 paź

Pracownicy Instytutu na LXXII zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Aktualności

LXXII zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego obradował w Krakowie w salach Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 22 i 23 września 2014. Wśród kilkudziesięciu referentów pracownicy naszego Instytutu wyraźnie zaznaczyli swą obecność. Podczas obrad plenarnych prof. Piotr Żmigrodzki przedstawił stan prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN oraz plany zespołu na przyszłość, a prof. Maciej Grochowski – Ewolucję metodologii składni polskiej w XX wieku: od Antoniego Krasnowolskiego do Stanisława Karolaka. Referaty w sekcjach wygłosili: prof.  Jadwiga Waniakowa – Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin?, prof. Helena Grochola-Szczepanek – Stare i nowe nazwy płci w języku mieszkańców wsi, prof. Bożena Sieradzka-Baziur – Mediacja w średniowieczu w świetle faktów językowych, dr Joanna Duska – Zmiany semantyczne wyrazu „sprośny” w polszczyźnie od czasów średniowiecza po współczesność, dr Maciej Eder i prof. Rafał L. Górski – Stylometria i składnia, czyli ślad autorskiego odcisku palca w gramatyce (przygotowany wspólnie z Janem Rybickim z UJ), mgr Magdalena Klapper i dr Dorota Kołodziej Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa średniowiecznego (przygotowany wspólnie z dr. Maciejem Ederem). Prof. Rafał L. Górski przeprowadził także warsztaty dotyczące lingwistyki korpusowej. Odbyło się również walne zgromadzenie Towarzystwa, podczas którego wybrano nowy zarząd. W jego skład weszła dr Ewelina Grześkiewicz z Zakładu Dialektologii naszego Instytutu; pełnić będzie ona funkcję sekretarza.

Galeria zdjęć ze zjazdu znajduje się tutaj.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG