środa 22 cze

Pracownicy Instytutu na jubileuszowej konferencji w Warszawie

Aktualności

W dniach 18-19 czerwca w Warszawie odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji czterdziestolecia istnienia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jej tytuł – Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim – miał stanowić zachętę do wymiany myśli na temat współczesności i przyszłości badań językoznawczych.

W roli prelegentów zaprezentowało się podczas konferencji liczne grono pracowników naszego Instytutu. Prof. Piotr Żmigrodzki wygłosił w ramach obrad plenarnych referat pt. Słownictwo potoczne przestarzałe – problem badawczy i leksykograficzny. Wystąpili także: prof. Jadwiga Waniakowa (Współczesne badania etymologiczne – nowe możliwości i perspektywy), dr Dorota Adamiec (Kształtowanie się słownictwa hydrologicznego w polszczyźnie XVII i XVIII wieku), dr Renata Bronikowska (Przymiotniki w użyciach predykatywnych postulujące zachowania zgodne z normami społecznymi (w polszczyźnie XVII i XVIII wieku)), dr Anna Czelakowska we współpracy z dr Emilią Kubicką (UMK) (O słownictwie specjalistycznym w leksykonach języka ogólnego na przykładzie wyrażeń prawnych i prawniczych), dr Anna Miszta (Przykład elementarzy do nauki śląszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem projektowanego odbiorcy), dr Katarzyna Sobolewska (Gwara w służbie pamięci. Zapisy dialektologów jako źródło historyczne), mgr Monika Kasza (Rola kontekstów i metadanych NKJP w ocenie przynależności stylistycznej i rejestrowej jednostek słownikowych) oraz mgr Aleksandra Wierzbicka (Przydatność korpusu do badań nad repartycją końcówek deklinacyjnych rzeczownika).

Referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem, o czym najlepiej mogą świadczyć gorące i inspirujące dyskusje, których nie zabrakło po wystąpieniach referentów.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG