Pracownia Języka Staropolskiego

Czwarte piętro w budynku głównym

KIEROWNIK PRACOWNI

ZESPÓŁ

Główne obszary badawcze

  • leksykografia staropolska,
  • badanie leksyki staropolskiej na tle (pra)słowiańskim i w ujęciu diachronicznym – wybrane zagadnienia
  • kwerenda wydawnictw źródłowych zawierających materiały do roku 1500 oraz rękopisów średniowiecznych i uzupełniająca ekscerpcja materiału polskiego (glosy) z rękopisów łacińskich (Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Narodowego w Krakowie i innych) oraz jego opracowanie

Zewnętrzna strona pracowni

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG