Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

e-mail: slownikxvii@ijp.pan.pl

KIEROWNIK PRACOWNI

ZESPÓŁ

Dzieje Pracowni

Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku została utworzona w grudniu 1954 roku jako placówka Zakładu Językoznawstwa PAN w Warszawie, kierowanego przez prof. Witolda Doroszewskiego. Głównym jej zadaniem było od początku istnienia opracowanie Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku.

Kierownikiem nowej pracowni historycznojęzykowej została prof. Halina Koneczna. Po śmierci prof. Konecznej w roku 1961 stanowisko to objął prof. Stanisław Skorupka, współredaktor Słownika języka polskiego W. Doroszewskiego, znany leksykograf i frazeolog. Od początku istnienia Pracowni zastępcą obu profesorów była Salomea Szlifersztejnowa, która organizowała pracę zespołu.

W roku 1969 kierownikiem Pracowni został dr Kazimierz Żelazko, który z ogromnym zaangażowaniem prowadził przedsięwzięcie aż do roku 1991, kiedy to kierownictwo objęła dr Krystyna Siekierska, długoletni pracownik redakcji powstającego Słownika (za: Krystyna Siekierska, Teresa Sokołowska, Historia słownika do roku 1999, https://sxvii.pl/archiwalne).

W 2004 r. szefem Pracowni został prof. Włodzimierz Gruszczyński. Od tego czasu Słownik uzyskał postać elektroniczną i jako pierwszy polski słownik historyczny powstaje obecnie wyłącznie w tej wersji.

1 listopada 2022 r. funkcję kierownika objęła dr hab. Magdalena Majdak.

Główne obszary badawcze

Wielostronne badania nad polszczyzną XVII i XVIII wieku, w tym:

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG