środa 22 lip

Powstanie korpus języka mieszkańców Spisza

Aktualności

Jest nam niezmiernie miło donieść, że jednym z przedsięwzięć badawczych, jakie uzyskały finansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł „Tradycja”) w roku bieżącym, jest projekt zgłoszony przez prof. Helenę Grocholę-Szczepanek pt. Język mieszkańców Spisza. Korpus tekstów i nagrań gwarowych.

Jego głównym celem jest dokumentacja gwary spiskiej oraz opracowanie elektronicznego korpusu tekstów i nagrań gwarowych z terenu polskiego Spisza on-line. Podstawą materiałową projektowanej bazy będą kompleksowo przeprowadzone badania języka mieszkańców we wszystkich miejscowościach spiskich. W pracach zostaną wykorzystane narzędzia przeznaczone do dokumentacji językowej, które umożliwiają łączenie warstwy tekstowej i dźwiękowej materiałów (aplikacja ELAN z Instytutu Maxa Plancka w Nijmegen), programy pozwalające na stworzenie bazy danych korpusu i jej przeszukiwanie (Poliqarp lub CWB), a także ogólnodostępne aplikacje do automatycznej anotacji językowej tekstu (zmodyfikowane w celu dostosowania do specyfiki języka gwarowego). Zaprojektowany i wykonany zostanie również serwis internetowy z dostępnym przez przeglądarkę internetową interfejsem graficznym, umożliwiający prosty dostęp do korpusu.

Ostatecznie elektroniczny korpus tekstów i nagrań języka mieszkańców Spisza będzie rejestrem i opracowaniem mówionego języka tradycyjnej społeczności wiejskiej oraz prezentacją sytuacji socjolingwistycznej w tym regionie. Dla użytkowników bazy będzie to internetowe kompendium na temat języka mieszkańców Spisza, umożliwiające przeszukiwanie materiału gwarowego według określonych zapytań.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG