Polish (Poland)English (United Kingdom)
Aktualności
Sesja doktorancka

23 kwietnia 2016 r. odbyła się w sali konferencyjnej Instytutu Sesja doktorancka. Spotkanie zainaugurował kierownik Językoznawczych studiów doktoranckich, dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. IJP PAN. Uczestnicy studiów zaprezentowali referaty będące efektem badań prowadzonych pod kierunkiem promotorów i opiekunów naukowych. Wśród 14 wystąpień znalazły się referaty dotyczące leksyki, frazeologii czy elementów gramatyki, także onomastyki, dialektologii, historii języka, a nawet logopedii, wreszcie stylometrii i ...

Więcej…
 
O Wielkim słowniku języka polskiego na konferencji leksykograficznej w Pradze

W dniach 20–22 kwietnia 2016 r. odbyła się w Pradze konferencja Slovanská lexikografie počátkem 21. století, w której wzięło udział ponad 80 badaczy i leksykografów z kilkunastu krajów. Zainaugurowało ją wystąpienie dyrektora Instytutu Języka Polskiego PAN prof. dr. hab. Piotra Żmigrodzkiego, który na specjalną prośbę organizatorów przedstawił wybrane aspekty prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN jako elektronicznym słownikiem polszczyzny początku XXI wieku. Prezentacja spotkała się z ...

Więcej…
 
Kongres Historyków Języka w Katowicach

w dniach 13-15 kwietnia 2016 r. obraduje w Katowicach Kongres Historyków Języka. Bierze w nim udział liczna reprezentacja naszego Instytutu. W programie przewidziano referaty: prof. Ewy Deptuchowej (Warsztat współczesnego leksykografa historycznego), prof. Bożeny Sieradzkiej-Baziur (Struktura słownictwa staropolskiego w świetle elektronicznego „Słownika pojęciowego języka staropolskiego”), prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego, dr Doroty Adamiec, dr Magdaleny Majdak i dra Wiesława Morawskiego ...

Więcej…
 
Współpraca Instytutu z Akademią Ignatianum

Kolejną instytucją, z którą nasz Instytut nawiązał oficjalną współpracę, jest Akademia Ignatianum w Krakowie. 7 kwietnia 2016 roku dokumenty w tej sprawie podpisali dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki i rektor Akademii ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ. Współpraca dotyczyć będzie przede wszystkim działalności naukowej, w tym organizacji konferencji interdyscyplinarnych, publikacji, wspólnego aplikowania o finansowanie projektów badawczych, a w późniejszym czasie prawdopodobnie także organizacji różnych form kształcenia.

 
Wystąpienie dr Ewy Kozioł-Chrzanowskiej na posiedzeniu Sekcji Frazeologicznej KJ PAN

8 kwietnia 2016 roku o godz. 11.15 w s. 2604 Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Jedną z referentek na tym posiedzeniu będzie dr Ewa Kozioł-Chrzanowska z Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego, która przedstawi referat pt. „Przekrojowa” rubryka „Heca hecą” jako element zbiorowego autoportretu Polaków. Wystąpienie nawiązywać będzie do wcześniejszych badań autorki, których wyniki ogłosiła drukiem w postaci monografii.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 49