Polish (Poland)English (United Kingdom)
Aktualności
Spotkanie konsultacyjne MNiSW dotyczące programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach

W dniu 18 lipca 2016 roku odbyło się w Krakowie jedno z pięciu spotkań konsultacyjnych (pozostałe zaplanowano w Gdańsku, Wrocławiu i dwa w Warszawie) zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotyczyło ono projektu „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”, realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój”. Wzięli w nim udział kierownik Językoznawczych Studiów Doktoranckich prof. Bogumił Ostrowski oraz sekretarz naukowy Studiów dr Emil Popławski. W konsultacjach uczestniczyło ...

Więcej…
 
Konferencja „Digital Humanities” 2016

W dniach 11-16 lipca odbywa się w Krakowie wielka międzynarodowa konferencja ‘Digital Humanities”, w której organizacji biorą aktywny udział - jako członkowie komitetu organizacyjnego - pracownicy naszego Instytutu: dr hab. prof. IJP PAN Rafał Górski, dr hab. Maciej Eder i dr Krzysztof Nowak. Program konferencji obejmuje kilkaset prezentacji: wykładów, warsztatów, referatów i posterów. Pracownicy Instytutu występują jako autorzy lub współautorzy siedmiu wystąpień. Oprócz osób wcześniej wymienionych wyniki swoich badań będą prezentować dr Anna Ledzińska i mgr Jagoda Marszałek, przedstawiony też będzie międzynarodowy projekt zespołowy z udziałem prof. dr hab. Jadwigi Waniakowej. Szczegółowe informacje znaleźć można w programie konferencji.

 
Kształcenie głosu i mowy. Studia podyplomowe w ramach współpracy Instytutu z Uniwersytetem SWPS

Miło nam poinformować, że w ramach współpracy Instytutu Języka Polskiego PAN z Uniwersytetem SWPS w Warszawie prowadzone są studia podyplomowe Kształcenie głosu i mowy. Autorką programu i kierownikiem merytorycznym jest dr Magdalena Majdak. Kierunek cieszy się uznaniem m.in. ze względu na jakość nauczania oraz dobór kadry. Szczegółowa analiza skuteczności kształcenia i pomiarów osiągnięć studentów została przedstawiona w artykule ...

Więcej…
 
Pracownicy Instytutu na jubileuszowej konferencji w Warszawie

W dniach 18-19 czerwca w Warszawie odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji czterdziestolecia istnienia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jej tytuł – Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim – miał stanowić zachętę do wymiany myśli na temat współczesności i przyszłości badań językoznawczych. W roli prelegentów zaprezentowało się podczas konferencji liczne grono pracowników naszego Instytutu. Prof. Piotr Żmigrodzki wygłosił w ramach obrad plenarnych referat pt. ...

Więcej…
 
Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Atlasu Linguarum Europae (ALE) w Londonderry / Derry

W dniach 16–18 czerwca 2016 r. w Londonderry / Derry w Irlandii Północnej odbyło się 49. spotkanie robocze Atlasu Linguarum Europae (49th ALE Editorial Board Meeting). Uczestniczył w nim dr Przemysław Dębowiak, członek zespołu Pracowni Etymologii i Geolingwistyki, który w imieniu swoim oraz prof. dr hab. Jadwigi Waniakowej przedstawił wstępny stan prac nad mapą 250 ouvrier, przydzieloną polskiej komisji ALE. Na posiedzeniu dyskutowano ...

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 50