Polish (Poland)English (United Kingdom)
Aktualności
O Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku na posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN

Na posiedzeniu plenarnym Komitetu Językoznawstwa PAN, 12 października o godz. 10.30 w sali 2604 na XXVI piętrze Pałacu Kultury i Nauki. w Warszawie, doc. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński przedstawi referat pt. „Jednostka opisu leksykograficznego w słowniku historycznym (na przykładzie Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku)".

 
Profesor Aleksandra Cieślikowa honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, które obradowało 25 września 2009 r. w Olsztynie, przyznało przez aklamację godność członka honorowego Profesor Aleksandrze Cieślikowej, przewodniczącej Rady Naukowej naszego Instytutu. Pani Profesor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Więcej…
 
Pracownicy IJP PAN na LXVII Zjeździe PTJ

W dniach 25-26 września 2009 r. odbył się w w siedzibie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie LXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego poświęcony Językowi w dialogu między kulturami.

Więcej…
 
Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich

W dniach 18-20 września odbyło się w Krakowie Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Nasz Instytut był – obok Katedry Lingwistyki Formalnej UW i Komitetu Językoznawstwa PAN – jego współorganizatorem.

Więcej…
 
Prezentacja metod cyfrowych w analizie łacińskich tekstów średniowiecznych

Celem tego projektu jest pełniejsze wykorzystanie przez leksykografów łacińskich możliwości, jakie powstają w związku z digitalizacją coraz większej liczby tekstów średniowiecznych. Ważny etap w jego realizacji ma stanowić digitalizacja wydanych wcześniej drukiem, w poszczególnych krajach europejskich, tomów słowników łaciny średniowiecznej, jak również takie zorientowanie bieżącej pracy słownikowej, by aktualnie opracowywany materiał był dostępny on-line.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia5152535455następnaostatnia»

Strona 55 z 55