Polish (Poland)English (United Kingdom)
Aktualności
Sesja poświęcona problemom leksykografii historycznej „Narzędzia informatyczne w leksykografii historycznej”

W dniu 26 listopada odbyła się sesja poświęcona problemom leksykografii historycznej zorganizowana przez Pracownię Historii Języka Polskiego XVII-XVIIIw. Do udziału zaproszeni zostali wszyscy członkowie Komitetu Redakcyjnego Słownika oraz przedstawiciele zespołów przygotowujących Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, Słownik staropolski oraz Słownik polszczyzny XVI wieku.

Więcej…
 
Zjazd wykonawców Wiekiego słownika języka polskiego

13 i 14 listopada w Krakowie odbyło się spotkanie wszystkich wykonawców projektu Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyzny, który jest prowadziny w naszym Instytucie jako projekt rozwojowy nr R 17 004 03 (w l. 2007-2012). Przybyły (z Krakowa, Warszawy, Katowic, Torunia) niemal wszystkie spośród ok. 50 osob zaangażowanych w tworzenie słownika. Program zebrania wypełniły sesje dyskusyjne poświęcone różnym aspektom pracy leksykograficznej. Oprócz tego uczestnicy spotkali się na uroczystej kolacji, a goście spoza Krakowa mieli okazję odbyć z przewodnikiem spacer po ulicach krakowskiego Kazimierza.

 
Inauguracja roku akademickiego 2009/10 w studium doktorskim

Obecnych doktorantów i ich promotorów powitał dyrektor Instytutu prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, który w krótkim przemówieniu przypomniał historię Instytutu i najważniejsze prace, jakie w nim powstały i nadal powstają. Następnie doc. dr hab. Jadwiga Waniakowa, kierownik studium, dokonała wręczenia legitymacji słuchaczom I roku. Wykład inauguracyjny na temat: Interdyscyplinarność współczesnej onomastyki wygłosiła prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa. Po wykładzie wywiązała się swobodna dyskusja z udziałem słuchaczy studium oraz obecnych na inauguracji profesorów.

Więcej…
 
IJP PAN na 13. Targach Książki w Krakowie

Zgodnie z tradycją, na 13. Targach Książki w Krakowie, które odbywały się w dn. 5-8 listopada 2009, Instytut miał swoje stoisko. Mgr Ewa Bednarska-Gryniewicz, mgr Donata Wurst i mgr Magdalena Świerzowska na zmianę prezentowały licznie przybywającej publiczności ofertę publikacji naszej placówki.

Więcej…
 
Nominacje profesorskie dla naszych pracowników

Mamy zaszczyt poinformować, iż Prezydent RP nadał tytuł profesora kolejnemu pracownikowi naukowemu naszego Instytutu. Nominację profesorską z dniem 25 września 2009 r. otrzymał doc. dr hab. Piotr Żmigrodzki.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia5152535455następnaostatnia»

Strona 54 z 55