Polish (Poland)English (United Kingdom)
Zmarła doc. dr hab. Danuta Turkowska

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w wieku 93 lat odeszła doc. dr hab. Danuta Turkowska, współtwórczyni Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce, jak również zasłużona badaczka twórczości Jana Długosza i wydawczyni większości tomów nowej edycji jego Roczników. W zmarłej żegnamy serdeczną koleżankę, człowieka prawego, wybitną mediewistkę i znawczynię łaciny średniowiecznej.

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Języka Polskiego PAN oraz koledzy z Pracowni Łaciny Średniowiecznej.