Polish (Poland)English (United Kingdom)
Gwara jako niematerialne dziedzictwo kulturowe – Dzień Dziedzictwa Kulturowego w Bobowej

24 XI br. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbył się, zorganizowany przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Bobowej, jej Nauczycieli, Radę Rodziców i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy „Akcent”, pierwszy Dzień Dziedzictwa Kulturowego. Poświęcono go gwarze – ważnemu elementowi dziedzictwa kulturowego, o którym mówi ratyfikowana przez Polskę w 2011 r. Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Jednym z punktów programu spotkania, w którym wzięło udział ponad stu zaproszonych gości, były referaty dr hab. Barbary Grabki (Gwara jako narzędzie komunikacji i nośnik kulturowego dziedzictwa) i dr hab. Renaty Kucharzyk (Wpływ regionalnych odmian języka na współczesną polszczyznę).

Dyskusja, a potem indywidualne rozmowy pokazały, że gwara to temat bliski słuchaczom i wielu zna ją w mniejszym lub większym stopniu. Nie można też pominąć autentycznego zaangażowania dzieci i młodzieży, którzy pod kierunkiem nauczycieli przygotowali bardzo ciekawy program związany z gwarą i tradycjami okolic Bobowej.