Polish (Poland)English (United Kingdom)
Dr Jakub Bobrowski laureatem Nagrody Miasta Krakowa

30 listopada 2017 r. w Pałacu Wielopolskich wręczono tegoroczne Nagrody Miasta Krakowa. W kategorii: nauka i technika laur otrzymał zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Śliwinskiego za projekt pt. Słownictwo dyferencyjne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Wynikiem czteroletnich badań jest sześć publikacji książkowych opisujących różne aspekty leksyki dzieł artystycznych autora ‘Wesela”. W skład nagrodzonego zespołu wchodzi dr Jakub Bobrowski z Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego naszego Instytutu. Jego wkład w realizację projektu wyraził się autorską monografią pt. Archaizmy leksykalne jako ewokanty dawności kulturowej i językowej w idiolekcie pisarskim Stanisława Wyspiańskiego. Analiza semantyczna i stylistyczno-funkcjonalna (Kraków 2015) oraz współautorstwem zbiorowego Słownika osobliwości leksykalnych Stanisława Wyspiańskiego na materiale utworów dramatycznych pod redakcją naukową Władysława Śliwińskiego (Kraków 2016).

Fotoreportaż z uroczystości znajduje się na stronach Urzędu Miasta Krakowa.