Polish (Poland)English (United Kingdom)
Zmarł Prof. dr hab. Walery Pisarek

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dra hab. Walerego Pisarka

wybitnego językoznawcy i prasoznawcy, specjalisty w dziedzinie komunikowania masowego i socjolingwistyki, popularyzatora języka ojczystego, założyciela i pierwszego przewodniczącego Rady Języka Polskiego, wieloletniego członka Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie