Polish (Poland)English (United Kingdom)
Ogólnoeuropejska ankieta na temat słowników jednojęzycznych

8 maja br. zainaugurowany został ogólnoeuropejski projekt European Survey on Dictionary Use. Jest celem jest zbadanie sposobów użycia i postrzegania słowników jednojęzycznych, w tym także słowników języka polskiego. Anonimowe ankiety wypełniać można internetowo do połowy lipca pod tym adresem: http://www.owid.de/plus/dictcult/

Dzięki ich wynikom możliwe będzie doskonalenie słowników jednojęzycznych w poszczególnych krajach i dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb czytelników.

Badaniem objęci zostaną użytkownicy z 29 krajów, posługujący się 26 językami. Przedsięwzięciem kierują:  dr hab. Carolin Müller-Spitzer, dr Sascha Wolfer (Instytut Języka Niemieckiego w Mannheim), dr hab. Robert Lew, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Iztok Kosem (Uniwersytet oraz Instytut Trojina w Lublanie). Funkcję polskiego koordynatora projektu pełni dr Monika Biesaga z naszego Instytutu.

Strona internetowa projektu: http://www.elexicography.eu/events/european-survey-on-dictionary-use/