Polish (Poland)English (United Kingdom)
Pracownicy IJP PAN na spotkaniu European Network of e-Lexicography w Budapeszcie

W dniach 24-25 lutego odbywało się w Budapeszcie spotkanie międzynarodowej sieci badawczej COST European Network of e-Lexicography. Podczas posiedzenia poświęconego relacji między słownikiem a korpusem, crowdsourcingowi oraz gamifikacji w leksykografii (Between Corpora and Dictionaries/Crowdsourcing and Gamification) wyniki swoich badań zaprezentowali przedstawiciele naszego Instytutu.

Dr Renata Bronikowska (Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku) oraz mgr Emanuel Modrzejewski (Językoznawcze studia doktoranckie IJP PAN, Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku) przedstawili poster: „The Enrichment of the Lexical Information and the Corpus Resources by Using the Results of the Morphological Analysis of Historical Texts”. Poster w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj.

Dr Monika Biesaga (Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego) zaprezentowała referat pod tytułem: „Which Vocabulary Thematic Fields Should Be Illustrated? Dictionary Tradition versus Pictiorial Corpora”.

W spotkaniu wziął również udział prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego), który jest członkiem komitetu zarządzającego akcji COST ENeL.

Więcej o spotkaniu można przeczytać na tej stronie.

Fotografie: Piotr Żmigrodzki