Polish (Poland)English (United Kingdom)
Konferencja Język w regionie – region w języku II

W dniach 17–18 listopada 2016 r. odbyła się w Poznaniu cykliczna międzynarodowa konferencja Język w regionie – region w języku II, zorganizowana przez Pracownię Dialektologiczną i Zakład Lingwistyki Antropologicznej UAM oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Komisję Językoznawczą. Wzięli w niej także udział pracownicy naszego Instytutu, którzy przedstawili następujące wystąpienia: prof. Helena Grochola-Szczepanek Nowe badania języka mieszkańców wsi regionu polskiego Spisza, dr hab. Anna Kostecka-Sadowa Najstarsze poświadczenia leksemów w kartotece Słownika gwar polskich IJP PAN w Krakowie i ich współczesne funkcjonowanie w świadomości użytkowników gwary, dr Katarzyna Sobolewska Warmia i Mazury na styku kultur. Relacje między językiem polskim, niemieckim a gwarą w wypowiedziach autochtonów z lat 50. XX wieku, dr Katarzyna Czarnecka W poszukiwaniu tożsamości językowej – internetowa społeczność Howorymo po swojomu oraz dr Emil Popławski Rok rolniczo-gospodarski w świetle przysłów w gwarach polskich. Każde z wymienionych wystąpień zainspirowało uczestników konferencji do podjęcia dyskusji. Program konferencji znajduje się tutaj.