Polish (Poland)English (United Kingdom)
Jubileusz 190-lecia polonistyki lwowskiej

W dniach 17-20 listopada 2016 roku miały miejsce obchody jubileuszu 190-lecia polonistyki lwowskiej. Zostały one zorganizowane przez Katedrę Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki. W ramach obchodów odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy oraz międzynarodowa konferencja naukowa „Polonistyka XXI wieku: między lokalnym a globalnym”. Celem obu spotkań była integracja środowiska polonistycznego na Ukrainie, jak również przedstawienie indywidualnych i grupowych osiągnięć naukowych, związanych z funkcjonowaniem polszczyzny i nauczaniem języka polskiego na Ukrainie.

Instytut Języka Polskiego PAN reprezentowały podczas obrad dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN oraz dr Monika Biesaga. Prof. Ewa Dzięgiel wygłosiła referat zatytułowany „Odmiany terytorialne i społeczne współczesnego języka polskiego na Ukrainie”, natomiast dr Monika Biesaga przedstawiła wystąpienie pod tytułem „Zastosowanie Wielkiego słownika języka polskiego PAN w nauczaniu polszczyzny jako języka drugiego i obcego. Zasoby, narzędzia, techniki”.