Polish (Poland)English (United Kingdom)
Konferencja gwarowa w Łodzi

W dniach 18-19 października 2016 r. odbyła się w Łodzi konferencja naukowa pt. Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna. Jest to pierwsze spotkanie z planowanego  cyklu konferencji Język – region – kultura.

W konferencji brali udział badacze z Białorusi, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Polski. Przedmiotem refleksji naukowej była gwara i jej wartość ujmowana w aspekcie komunikacyjnym, kulturowym i społecznym. Problematyka ta rozpatrywana była zarówno w ujęciu teoretyczno-metodologicznym, jak i w postaci badań empirycznych, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej.

Wśród polskich prelegentów znaleźli się przedstawiciele naszego Instytutu: z Pracowni Dialektologii Polskiej – prof. dr hab. Anna Tyrpa z referatem Polska i Polacy w zwierciadle gwarowym, dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. IJP PAN z referatem Funkcjonowanie zapożyczeń wschodniosłowiańskich w świadomości użytkowników gwar polskich na przykładzie przysłówków, mgr Joanna Kozioł z referatem Niestandardowy rozwój semantyczny tzw. rzeczowników ilościowych w gwarach polskich. Zarys problematyki; z Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego dr Anna Miszta z referatem Słowa klucze kultury śląskiej – ich obecność w dyskursie o współczesnym statusie śląszczyzny oraz z Pracowni Polszczyzny Kresowej dr Katarzyna Czarnecka z referatem Język Hajnówki jako element stylizacji w powieści kryminalnejOkularnikKatarzyny Bondy.