Polish (Poland)English (United Kingdom)
Spotkanie archiwistów zakładowych PAN i PAU

W dniu 11 października 2016 r. w Instytucie Języka Polskiego PAN odbyło się spotkanie archiwistów zakładowych PAN i PAU. Spotkania organizowane są cyklicznie (raz w roku) w poszczególnych Instytutach PAN. Spotkanie rozpoczął dr hab. Maciej Eder – dyrektor IJP PAN. Ze strony archiwistów gości przywitała mgr Ewa Dziurzyńska – reprezentująca dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU. Kolejne wystąpienia zaprezentowali pracownicy IJP PAN: dr Monika Biesaga („Skąd wiesz, co ten wyraz znaczy? O pracy przy tworzeniu elektronicznych słowników języka polskiego”) oraz mgr Szymon Seweryn – zastępca dyrektora („Digitalizacja zbiorów IJP PAN jako przykład procesu archiwizacji dokumentów (zbiorów) naukowych – opis prac digitalizacyjnych, prezentacja materiałów, napotkane problemy, wyzwania na przyszłość”).

Po części merytorycznej pracownicy archiwów zostali zapoznani ze zbiorami naukowymi znajdującymi się w Pracowni Dialektologii Polskiej, Pracowni Onomastycznej oraz Archiwum IJP PAN.