Polish (Poland)English (United Kingdom)
Symposium Etymologicum. W stulecie urodzin prof. Franciszka Sławskiego

W dniach 25-27 maja 2016 r. w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się sympozjum etymologiczne poświęcone pamięci prof. Franciszka Sławskiego, upamiętniające setną rocznicę urodzin wybitnego krakowskiego slawisty i etymologa. Organizatorami Symposium Etymologicum. Śladami myśli etymologicznej były Instytut Slawistyki PAN oraz Uniwersytet Jagielloński. Wśród prelegentów znalazło się pięcioro pracowników naszego Instytutu: prof. Jadwiga Waniakowa (Zadania i perspektywy współczesnej etymologii), dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. IJP PAN (Wokół czasowników z semantyką ruchu), mgr Rafał Szeptyński (Ślady systemu Calanda w słowiańskiej morfologii), mgr Paweł Janczulewicz (Kilka uwag o rozwoju sekwencji *(C)u̯ō- w językach wschodniobałtyckich) oraz mgr Katarzyna Jasińska, która wraz z dr. Dariuszem Piwowarczykiem (UJ) przygotowała referat pt. Słowiańskie *dl̥’gostь ‘długość’ a hetyckie dalugašti – historia derywacyjna.

O ogromnym powodzeniu konferencji świadczą nie tylko liczne dyskusje na forum oraz w kuluarach, lecz także wysoka frekwencja słuchaczy z lokalnego środowiska językoznawczego.