Polish (Poland)English (United Kingdom)
Sesja doktorancka

23 kwietnia 2016 r. odbyła się w sali konferencyjnej Instytutu Sesja doktorancka. Spotkanie zainaugurował kierownik Językoznawczych Studiów Doktoranckich, dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. IJP PAN. Uczestnicy studiów zaprezentowali referaty będące efektem badań prowadzonych pod kierunkiem promotorów i opiekunów naukowych. Wśród 14 wystąpień znalazły się referaty dotyczące leksyki, frazeologii czy elementów gramatyki, także onomastyki, dialektologii, historii języka, a nawet logopedii, wreszcie stylometrii i języka reklamy. Obrady kolejnych sekcji prowadzili doktoranci. Ich podsumowania dokonał sekretarz naukowy Studiów, dr Emil Popławski. Sesja doktorancka okazała się niezwykle udanym spotkaniem naukowym. Świadczą o tym wysoki poziom wygłoszonych referatów, sposób ich prezentacji oraz prowadzone dyskusje. Doktorantom oraz promotorom i opiekunom naukowym należą się gratulacje.

Program Sesji doktoranckiej