Polish (Poland)English (United Kingdom)
Współpraca Instytutu z Akademią Ignatianum

Kolejną instytucją, z którą nasz Instytut nawiązał oficjalną współpracę, jest Akademia Ignatianum w Krakowie. 7 kwietnia 2016 roku dokumenty w tej sprawie podpisali dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki i rektor Akademii ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ. Współpraca dotyczyć będzie przede wszystkim działalności naukowej, w tym organizacji konferencji interdyscyplinarnych, publikacji, wspólnego aplikowania o finansowanie projektów badawczych, a w późniejszym czasie prawdopodobnie także organizacji różnych form kształcenia.