Polish (Poland)English (United Kingdom)
Zaproszenie na konferencję jubileuszową Instytutu Języka Polskiego PAN

 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego


 

Komitet Językoznawstwa PAN oraz Instytut Języka Polskiego PAN

mają zaszczyt zaprosić na

konferencję naukową

 

PRZYSZŁOŚĆ JĘZYKOZNAWSTWA JĘZYKOZNAWSTWO PRZYSZŁOŚCI

 

organizowaną z okazji jubileuszu czterdziestolecia Instytutu Języka Polskiego PAN,

która odbędzie w dniach od 11 do 12 czerwca 2013 roku

w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie-Przegorzałach

 

Konferencja poświęcona będzie przede wszystkim prezentacji nowych projektów badawczych i nowych metodologii w dziedzinie polskiego językoznawstwa. Pierwszeństwo będą miały badania obecnie rozwijane i rozszerzane, właśnie inicjowane bądź dopiero planowane. Istotne miejsce podczas konferencji zajmą też perspektywy językoznawstwa polonistycznego i prognozy na przyszłość.

Nie mniej istotną część obrad stanowić będzie podsumowanie czterdziestoletniej działalności Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk i jego wielostronnego wkładu w badania nad językiem polskim.

 

Program konferencji [PDF]