/  Aktualności / Pierwsze posiedzenie nowej Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN

Dnia 16 lutego 2011 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej naszego Instytutu w kadencji 2011 – 2014. Otworzył je przewodniczący Oddziału PAN w Krakowie, członek – korespondent PAN prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz, który wręczył członkom nominacje podpisane przez przewodniczącego Wydziału I PAN, a następnie, po krótkim przemówieniu okolicznościowym, poprowadził część obrad, poświęconą wyborowi przewodniczącego Rady.

W tajnym głosowaniu na to stanowisko została wybrana prof. IJP PAN dr hab. Ewa Deptuchowa. Już pod kierunkiem nowej przewodniczącej dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady – zostały nimi prof. dr hab. Teresa Smółkowa i prof. IJP PAN dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur. Na sekretarza wybrano mgr. Pawła Swobodę.

Po podjęciu tych decyzji organizacyjnych Rada zajęła się rozpatrywaniem różnych spraw związanych z działalnością Instytutu, z których najważniejsze to przyjęcie sprawozdania z działalności naukowej w 2010 roku oraz uchwalenie nowego statutu IJP PAN.

 

{gallery}pierwsza_nowa_rada{/gallery}

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

Skip to content