wtorek 12 sie

Patronat nad akcją „Podaruj dziecku swój język ojczysty”

Aktualności

Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą z siedzibą w Edynburgu uruchomiło 16 lipca międzynarodową kampanię „Podaruj dziecku swój język ojczysty”. Patronat nad kampanią objął Instytut Języka Polskiego PAN oraz Polska Akademia Umiejętności.

Kampania skierowana jest do rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci polskiego pochodzenia, które wychowują się poza granicami kraju. Zadaniem akcji jest promowanie języka polskiego, zapobieganie utracie języka ojczystego wśród dzieci polskiego pochodzenia, informowanie o korzyściach płynących z dwujęzyczności (i trójjęzyczności) oraz popularyzowanie wyników badań nad bilingwizmem, prowadzonych w różnych zakątkach świata.

W ramach kampanii przygotowane zostały: strona internetowa www.podarujdzieckujezyk.org, ulotka informacyjna, poradnik dla rodziców w formie darmowego e-booka oraz regularnie aktualizowany profil w serwisie Facebook. W pracach przygotowawczych uczestniczył śp. prof. Roman Laskowski, którego wiedzy i zaangażowaniu całe przedsięwzięcie bardzo wiele zawdzięcza, oraz prof. Antonella Sorace z Uniwersytetu Edynburskiego – światowej sławy specjalistka w dziedzinie dwujęzyczności i dyrektor międzynarodowej organizacji Bilingualism Matters.

Na terenie Szkocji, gdzie kampania została rozpoczęta, przedsięwzięcie to wspiera również The Royal Society of Edinburgh – siostrzana akademia PAN i PAU. Stowarzyszenie prowadzi rozmowy z ośrodkami polonijnymi w kilku innych krajach, gdzie – przy wsparciu rządu polskiego i Bilingualism Matters – również ma nadzieję dotrzeć ze swoim przesłaniem.

Celem Stowarzyszenia Promocji Języka Polskiego za Granicą (Association for the Promotion of Polish Language Abroad, APPLA) jest, oprócz promowania dwujęzyczności, wspieranie polonijnego szkolnictwa, promocji wiedzy o języku polskim i kulturze języka polskiego wśród polskiej emigracji oraz promowanie nauki języka polskiego jako obcego wśród rodzimych użytkowników innych języków. Więcej informacji o Stowarzyszeniu znaleźć można na stronie www.appla.org.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG