wtorek 12 kwi

Ostatnia Sesja doktorancka na Językoznawczych Studiach Doktoranckich

Aktualności

W dniu 7 kwietnia 2022 r. odbyła się ostatnia Sesja doktorancka Językoznawczych Studiów Doktoranckich. Spotkanie otworzył dyrektor Instytutu, prof. Maciej Eder. Zwrócił on uwagę na nieco inny charakter Sesji, gdyż jej program – z inicjatywy doktorantów – wzbogacono o wykład inauguracyjny, który wygłosiła prof. Krystyna Kleszczowa z Uniwersytetu Śląskiego. Wykład nosił tytuł: Zjawiska burzące i porządkujące system słowotwórczy.

Następnie swoje referaty zaprezentowali doktoranci (wszyscy z ostatniego roku Studiów). Wystąpienie mgr Matyldy Sokół dotyczyło leksykografii polsko-rumuńskiej, natomiast dwa kolejne wystąpienia poruszały problematykę związaną z łaciną średniowieczną. Mgr Łukasz Halida mówił o sposobach wyrażania tajemnicy Boga w kazaniach Stanisława ze Skarbimierza, zaś mgr Zdzisław Koczarski przedstawił dalszą część swoich badań nad partykułami w Rocznikach Jana Długosza. Program Sesji wraz ze streszczeniami referatów jest dostępny tutaj.

W Sesji, którą zorganizowano w trybie zdalnym, uczestniczyło ponad 20 osób. Audytorium, obok doktorantów i opiekunów naukowych, stanowili przedstawiciele pracowników i członków Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN oraz goście z innych jednostek naukowych (Instytutu Slawistyki PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Tradycyjnie obrady podsumował kierownik Językoznawczych Studiów Doktoranckich, prof. Bogumił Ostrowski. Sesji przewodniczył – tak jak w latach poprzednich – mgr Zdzisław Koczarski.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG