środa 15 lut

Oferty pracy w projekcie DARIAH.Lab

Praca w IJP PAN - Archiwalne

Projekt DARIAH.Lab realizowany w Instytucie Języka Polskiego poszukuje współpracowników. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kierownikiem projektu, dr. Krzysztofem Nowakiem (

g656g656g656g656).

 

1. Specjalista Machine Learning

 

Opis zadań

Zatrudniona osoba wdroży metody uczenia maszynowego / uczenia głębokiego w zakresie rzutowania zasobów słownikowych do Linguistic Linked Open Data, strukturyzacji tekstu oraz innych technologii przetwarzania języka, w tym korekty automatycznej, normalizacji tekstu, tagowania itp.

Doświadczenie

  • wdrożenie metod uczenia maszynowego, zwłaszcza w zakresie NLP, tworzenia zasobów LOD.

Okres zatrudnienia

Umowa o pracę, do 8 miesięcy


2. Specjalista baz danych i backend

 

Opis zadań

Zatrudniona osoba:

  • zaprojektuje i wdroży grafową bazę danych oraz triplestore na potrzeby wydajnego przechowywania, edycji i przeszukiwania zasobów słownikowych;
  • stworzy API na potrzeby interfejsu prezentacji, edycji i przeszukiwania zasobów słownikowych i tekstowych;
  • stworzy dokumentację rozwiązań bazodanowych i API.

Doświadczenie

  • projektowanie i wdrażanie baz grafowych oraz rozwiązań SPARQL;
  • projektowanie i wdrażanie API;
  • znajomość rozwiązań open source.

Okres zatrudnienia

Umowa o pracę, do 8 miesięcy.


3. Specjalista-webdeveloper

 

Opis zadań

Zatrudniona osoba stworzy interfejs prezentacji, edycji i przeszukiwania zasobów słownikowych. W budowie interfejsu uwzględni stworzone w ramach projektu API, a także zastosuje rozwiązania open source z myślą o długoletnim utrzymaniu projektu.

Doświadczenie

  • tworzenie interfejsów prezentacji, edycji i wyszukiwania;
  • znajomość rozwiązań open source.

Okres i forma zatrudnienia

Umowa o pracę, do 6 miesięcy.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG