/  prof. dr hab. Wacław Twardzik

prof. Twardzik

Ze smutkiem zawiadamiamy,
że 25 kwietnia 2014 r. zmarł w 77. roku życia

Prof. dr hab. Wacław Twardzik

długoletni pracownik naukowy Pracowni Języka Staropolskiego Instytutu Języka Polskiego PAN, kierownik Pracowni w latach 2001–2008, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności od roku 2011, laureat Nagrody Sekretarza Wydziału I PAN w 1977 r., laureat Nagrody im. Kazimierza Nitscha w 2000 r., laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2004 r. Od 1960 r. uczestniczył w opracowywaniu artykułów hasłowych do Słownika staropolskiego. Przygotował i opublikował ortyle magdeburskie oraz nowe wydanie Rozmyślania przemyskiego. Kierował pracami nad elektronicznym korpusem tekstów staropolskich. Jest autorem kilkudziesięciu rozpraw na temat języka staropolskiego.

NEKROLOG

KONDOLENCJE

 

Archiwalna strona pracownicza

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content