prof. dr hab. Roman Laskowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 czerwca 2014 roku zmarł

Prof. dr hab. Roman Laskowski

urodzony 17 II 1936 r. w Komarnie w dawnym województwie lwowskim, w 1940 r. wywieziony do Kazachstanu, absolwent filologii słowiańskiej UJ, w latach 60. XX w. pracownik Zakładu Słowianoznawstwa PAN, związany zawodowo z Instytutem Języka Polskiego PAN od momentu jego powstania w 1973 roku do dnia śmierci, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Goeteborgu, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, działacz NSZZ Solidarność w latach 1980-1981 i w podziemiu. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla krzewienia kultury narodowej wśród Polonii w Szwecji. Współtwórca akademickiej „Gramatyki współczesnego języka polskiego”, autor fundamentalnych prac teoretycznych z zakresu fonologii, morfonologii, słowotwórstwa i fleksji języka polskiego, badacz dialektów laskich, wydawca tekstów staropolskich, orędownik sprawy nauczania języka ojczystego dzieci emigracji polskiej. Uczony o wielkim dorobku i światowej renomie, swoimi pracami zbudował podstawy metodologiczne współczesnego polskiego językoznawstwa.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG