prof. dr hab. Marian Kucała – Instytut Języka Polskiego PAN
 /  prof. dr hab. Marian Kucała

prof. Kucała

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 20 X 2014 roku zmarł
śp.

Prof. dr hab. Marian Kucała

urodzony 2 marca 1927 roku w Więciórce  koło  Myślenic, profesor zwyczajny, wybitny językoznawca, wieloletni pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN, współautor Słownika staropolskiego, redaktor  Słownika polszczyzny Jana Kochanowskiego.
Od 1952 roku zatrudniony w Zakładzie Językoznawstwa  PAN  (od 1973   w Instytucie  Języka Polskiego PAN) w Krakowie, w latach 1974-1997 wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, członek rzeczywisty PAU, doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, były członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni i Tytułu Naukowego, były Przewodniczący Komisji Dialektologicznej PAN, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, wieloletni sekretarz  redakcji i redaktor naczelny czasopisma  Język  Polski.
Człowiek wielkiej prawości, pracowitości  i  skromności, oddany nauce przez całe swoje życie.

 

Doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla prof. Mariana Kucały

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content