Prof. dr hab. Marian Kucała

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 20 X 2014 roku zmarł
śp.

Prof. dr hab. Marian Kucała

urodzony 2 marca 1927 roku w Więciórce  koło  Myślenic, profesor zwyczajny, wybitny językoznawca, wieloletni pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN, współautor Słownika staropolskiego, redaktor  Słownika polszczyzny Jana Kochanowskiego.
Od 1952 roku zatrudniony w Zakładzie Językoznawstwa  PAN  (od 1973   w Instytucie  Języka Polskiego PAN) w Krakowie, w latach 1974-1997 wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, członek rzeczywisty PAU, doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, były członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni i Tytułu Naukowego, były Przewodniczący Komisji Dialektologicznej PAN, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, wieloletni sekretarz  redakcji i redaktor naczelny czasopisma  Język  Polski.
Człowiek wielkiej prawości, pracowitości  i  skromności, oddany nauce przez całe swoje życie.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG