prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa – Instytut Języka Polskiego PAN
 /  prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa

11 grudnia 2018 roku odeszła od nas

śp.

prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa,

wybitna znawczyni nazw własnych, wieloletnia Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN, kierownik Pracowni Antroponimicznej i Zakładu Onomastyki, redaktor naczelny czasopisma „Onomastica”, przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, członek licznych gremiów językoznawczych. Pozostanie w naszej pamięci jako inspiratorka wielu badań onomastycznych, człowiek wielkiej dobroci i życzliwości. Cześć Jej pamięci!

Msza święta i pogrzeb odbędą się 17 grudnia o godzinie 13:00 na cmentarzu na Salwatorze

Archiwalna strona pracownicza

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content