mgr Wanda Palowska-Kohutek

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 30 XI 2014 roku zmarła

śp.

mgr Wanda Palowska-Kohutek

Urodziła się 8 X 1950 roku w Karwinie na Zaolziu. W roku 1975 ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim jako stypendystka rządu polskiego. Pracowała w Zakładzie Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w latach 1977–2005. Była współautorką Słownika gwar polskich.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w piątek, 5 XII 2014 roku, o godz. 13 w kościele parafialnym w Zielonkach, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG