mgr Tadeusz Kalicki

5 października 2020 roku zmarł nasz serdeczny Kolega śp. Tadeusz Kalicki, urodzony 25 września 1925 r. Ukończył studia polonistyczne ze specjalizacją językoznawczą na UJ. W Pracowni Słownika Staropolskiego Polskiej Akademii Umiejętności został zatrudniony jeszcze jako student w 1952 roku. Należał do tych redaktorów, którzy pod kierownictwem prof. K. Nitscha zaczęli opracowywać Słownik staropolski, kontynuowany pod redakcją prof. S. Urbańczyka. Przez obu Profesorów i kolegów był bardzo ceniony i lubiany. Jest współautorem Słownika staropolskiego od pierwszego do ostatniego tomu. Zawsze pogodny, uczynny i życzliwy – zwłaszcza dla młodych pracowników, których wprowadzał w tajniki staropolskiej leksykografii. Był dla nas autorytetem. Na emeryturze, zachęcany przez profesora Urbańczyka, uczestniczył w dalszych pracach słownikowych, dopóki Mu zdrowie pozwalało. Jego wkład w opracowanie jedenastu tomów Słownika staropolskiego jest ogromny. Szerszemu gronu społeczności Akademii był znany jako miłośnik gór i sprawny organizator wycieczek górskich i krajoznawczych.

zespół Pracowni Języka Staropolskiego

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG