mgr Krystyna Kalicka

20 kwietnia 2015 r. zmarła nasza serdeczna Koleżanka śp. Krystyna Kalicka. Urodziła się w 1929 r. w Krakowie. Ukończyła studia polonistyczne ze specjalizacją językoznawczą na UJ. W Pracowni Słownika Staropolskiego Polskiej Akademii Umiejętności została zatrudniona jeszcze jako studentka w 1951 roku. Należała do części zespołu, który zaczął redagować Słownik staropolski pod kierownictwem prof. K. Nitscha, kontynuowany pod redakcją prof. S. Urbańczyka. Przez obu Profesorów i kolegów była bardzo ceniona i lubiana. Jest współautorką Słownika od pierwszego do ostatniego tomu. Krystyna była Osobą energiczną oraz dobrą i sprawną organizatorką prac zespołu. Przez wszystkie lata wydawania Słownika prowadziła ewidencję opracowywanych haseł wraz z ich historią redakcyjną. Od początku lat 70. XX wieku samodzielnie opracowywała wszystkie odsyłacze słownikowe. Zawsze pogodna, uczynna, uśmiechnięta i życzliwa – zwłaszcza dla młodych pracowników, których wprowadzała w tajniki staropolskiej leksykografii. Była dla nas autorytetem. Całym sercem oddana Rodzinie i Słownikowi. Będąc na emeryturze, zachęcana przez prof. S. Urbańczyka, dopóki Jej zdrowie pozwalało, uczestniczyła w dalszych pracach słownikowych. Jej wkład w dzieło, jakim jest jedenaście tomów Słownika staropolskiego, jest ogromny.

Pożegnanie Zmarłej nastąpi 24 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 na cmentarzu Podgórskim.

zespół Pracowni Języka Staropolskiego

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG