mgr Joanna Zamościńska-Kucałowa – Instytut Języka Polskiego PAN
 /  mgr Joanna Zamościńska-Kucałowa

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 8 IX 2017 roku zmarła
śp.

mgr Joanna Zamościńska-Kucałowa

Urodziła się w 1924 r. we wsi Zasmyki na Wołyniu. Do szkoły chodziła w Kowlu. W czasie wojny walczyła jako żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

W 1950 r. ukończyła filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie pracowała jako asystentka w latach 1949–1951. W 1951 i 1952 wykonywała prace zlecone w Zakładzie Językoznawstwa PAN w Krakowie, a od 1953 była zatrudniona w Pracowni Atlasu i Słownika Gwar Polskich PAN. W latach 1974–1984 była członkiem Pracowni Słownika Staropolskiego utworzonego w 1973 r. Instytutu Języka Polskiego PAN.

Mgr Joanna Zamościńska-Kucałowa jest autorką największej liczby map (98) do Małego atlasu gwar polskich (1957–1970). Dostarczyła też 10 tekstów do Wyboru polskich tekstów gwarowych Kazimierza Nitscha (wyd. II, 1960). W „Języku Polskim” opublikowała artykuł, recenzję i dwa teksty gwarowe.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 15 września o godz. 11 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content