dr Zofia Wanicowa

5 lipca 2023 r. zmarła nasza serdeczna Koleżanka, długoletnia, ceniona Członkini zespołu Pracowni Języka Staropolskiego Instytutu Języka Polskiego PAN, śp. dr Zofia Wanicowa. Urodziła się w 1945 r. w Katowicach. W 1968 r. ukończyła studia bohemistyczne ze specjalizacją językoznawczą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bezpośrednio po studiach została zatrudniona przez prof. S. Urbańczyka w Pracowni Słownika Staropolskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest współautorką wielu tomów Słownika staropolskiego oraz Suplementu do Sstp cz. I. Artykuły Jej autorstwa znajdą się także w Suplemencie cz. II. W 2009 r. uzyskała stopień doktora na podstawie pracy pt. Ignota, dubia, reperta. Czytać i rozumieć staropolszczyznę.

Zofia Wanicowa była znawczynią paleografii łacińskiej i staropolskiej, autorką wielu prac z zakresu historii języka polskiego, współautorką elektronicznego opracowania Biblioteki zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego. Przygotowała w nim transliterację, transkrypcję i komentarze do 2. połowy Biblii królowej Zofii. Udowodniła tezę o przekładzie staropolskiej Biblii z wzorca czeskiego. Znana była z długich i zaciekłych dyskusji naukowych, w których konsekwentnie broniła swoich tez.

Przez Profesora Urbańczyka i kolegów była ceniona i bardzo lubiana. Zawsze pogodna, uczynna i życzliwa, szczególnie dla młodych pracowników, których wprowadzała w tajniki staropolskiej leksykografii. Całym sercem oddana Rodzinie, zwłaszcza kiedy po przedwczesnej śmierci Męża spadł na Nią trudny obowiązek wychowywania trzech Synów. Na emeryturze, dopóki Jej zdrowie pozwalało, uczestniczyła w pracach słownikowych i angażowała się w badania w ramach projektów grantowych.

Z żalem żegnamy naszą drogą Koleżankę

Zespół Pracowni Języka Staropolskiego

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG