dr Czesława Pirożyńska – Instytut Języka Polskiego PAN
 /  dr Czesława Pirożyńska

19 listopada 2020 r. odeszła od nas
Pani
dr Czesława Pirożyńska

w latach 1959 – 1986 członkini zespołu Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce, autorka publikacji z zakresu mediolatynistyki, uznany wydawca średniowiecznych tekstów łacińskich, m. in. Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią i tomu 9. Kroniki Jana Długosza.

 

Dyrekcja, Rada Naukowa, Pracownicy i koledzy z Pracowni
Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content