doc. dr hab. Danuta Turkowska – Instytut Języka Polskiego PAN
 /  doc. dr hab. Danuta Turkowska

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w wieku 93 lat odeszła doc. dr hab. Danuta Turkowska, współtwórczyni Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce, jak również zasłużona badaczka twórczości Jana Długosza i wydawczyni większości tomów nowej edycji jego Roczników. W zmarłej żegnamy serdeczną koleżankę, człowieka prawego, wybitną mediewistkę i znawczynię łaciny średniowiecznej.

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content