wtorek 25 lut

O „Wielkim słowniku języka polskiego” w Polskiej Akademii Umiejętności

Aktualności

21 lutego, w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego, odbyło się posiedzenie Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności. W jego trakcie prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki przedstawił referat pod tytułem „Wielki słownik języka polskiego”. Wystąpienie miało charakter ogólnoinformacyjny, jego celem było zapoznanie słuchaczy z genezą projektu, organizacją prac, formą upowszechniania zawartości słownika oraz planami na przyszłość.

Po zakończeniu odczytu członkowie Wydziału Filologicznego PAU wskazali szereg zagadnień, rysujących się w kontekście procesu tworzenia i recepcji słownika. Wymienić można tutaj problem istnienia i sposobu odzwierciedlania w dziele leksykograficznym współczesnej polszczyzny literackiej, zakresu informacji poprawnościowej w słowniku prymarnie deskryptywnym czy szans i zagrożeń wynikających z elektronicznej formy udostępniania danych. Spotkanie umożliwiło konstruktywną wymianę poglądów, która pozwoliła spojrzeć na proces tworzenia opracowania leksykograficznego z szerszej, interdyscyplinarnej perspektywy.

 

{gallery}wsjp_PAU{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG